Grote Rampenoefening in West-Brabant week 5 t/m 9 september 2016

In de week van 5 tot en met 9 september organiseert Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) samen met vitale partners een grootschalige…

Read More

Grootschalige oefening in Rotterdamse haven 11 t/m 13 april

De Rotterdamse haven vormt vanaf 11 april aanstaande drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender…

Read More

Wijzigingen KLIC-WIN

Het programma KLIC-WIN houdt zich bezig met kwaliteitsverbetering van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC-systeem met…

Read More

Buisleidingentransport onvoldoende benut

In Chemiemagazine nr. 02, februari 2016 is het volgende artikel geplaatst : Buisleidingentransport onvoldoende benut. Er kan nog meer bij op de…

Read More

Omroep Brabant Onder+Ons

Omroep Brabant heeft aandacht geschonken aan transport. Onlangs hebben zij dit leuke filmpje, gemaakt door de Provincie, over ondergronds transport…

Read More

LSNed in het Klokhuis

Donderdag 24 december staat LSNed centraal in een aflevering van het klokhuis. De eerder gemaakt opnames worden herhaald en voor degene die het nog…

Read More

Rotterdam van Onderen

Rotterdam staat bekend om zijn prachtige skyline en zijn bijzondere gebouwen. Maar ook onder de grond is Rotterdam een wereld op zich. In de…

Read More

LSNed in SKB doorgrond

Meer kansen en mogelijkheden voor het meervoudig ruimtegebruik in kaart te brengen, oplossingsrichtingen te genereren voor het bodemwaterbeheer en de…

Read More

Aanleg olietransportleiding NAM

NAM gaat tussen het olieveld aan de Waalhaven te Rotterdam en Shell Pernis een nieuwe 4 inch (ø 114,3 mm / DN 100) ruwe olietransportleiding…

Read More

Bepaling bodemweerstand op grotere diepte

Vanwege de wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de buisleidingenstraat is er een klein risico dat ter plaatse van een coating…

Read More

Mooi cadeau

10 februari 2015 heeft het personeel van Leidingenstraat Nederland een berkenboom geschonken aan het management van het bedrijf. Er is gekozen voor…

Read More

Bepaling bodemweerstanden in de buisleidingenstraat

Vanwege de wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de buisleidingenstraat is er een klein risico dat ter plaatse van een coating…

Read More

Aanleg NAM olietransportleiding

NAM is tussen het olieveld aan de Waalhaven te Rotterdam en Shell Pernis een nieuwe 4 inch (ø 114,3 mm / DN 100) ruwe olietransportleiding aan het…

Read More

Calamiteitenoefening op de leidingenstraat

Vorige week heeft LSNed met Air Liquide en de gemeente Halderberge een calamiteitenoefening georganiseerd. De oefening kende een tweetal scenario's…

Read More

Wisselstroom beïnvloeding

Op dit moment worden voorzieningen aangebracht in de buisleidingenstraat om buisleidingen te beschermen tegen te hoge wisselstroom beïnvloeding. Als…

Read More