Beheer


LSNed is een beheerslichaam en daardoor verantwoordelijkheid voor het in functionele staat houden van de assets in de buisleidingenstraat. Deze assets bestaan uit leidingentunnels, viaducten, fly-over, gronden, gemalen, duikers, wegen, etc. Het uit te voeren beheer en onderhoud doen wij op professionele basis. De staat van onderhoud is van groot belang omwille van de veiligheid voor kabels en leidingen en de directe omgeving maar ook milieu. Wij anticiperen op de omgeving en veranderingen in wet- en regelgeving. Recent geleden zijn wij aangesloten bij het Brabantse bijenwalhalla en is het maaibeleid aangepast op de gronden van de buisleidingenstraat. Voor onkruidbeheersing worden duurzame voertuigen en gereedschappen ingezet. Ter ondersteuning van het beheer en onderhoud maken wij onder andere gebruik van geografische informatiesystemen en applicaties op tablets om onze werkzaamheden effectief en efficiënt uit te voeren.

Overzichtskaart LSNed