GIS


We hebben het gehele tracé 3D in kaart gebracht. Hiervoor maken we gebruik van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Hier staan alle grafische en administratieve gegevens in van de kabels en leidingen in de leidingenstraat.

In het GIS is óók alle zichtbare, bovengrondse bedrijvigheid terug te vinden. Zoals de aan het leidingentransport gerelateerde infrastructuur en bebouwing.

Dankzij het GIS weten we kortom precies waar zich wat bevindt binnen het traject. We kunnen deze informatie op elk moment snel en tot op de centimeter nauwkeurig raadplegen. Het GIS kan, binnen diverse disciplines, eenvoudig en met diverse apps en viewers worden gebruikt.