Grondgebruik


De leidingenstraat beslaat ruim 700 hectare grond. Dat is nogal wat! We willen deze ruimte goed en passend benutten. En zoveel mogelijk inpassen in het omringende landschap.

Het grootste gedeelte van de leidingenstraat wordt gebruikt voor akkerbouw en grasland. Her en der lopen ook wandel- en fietspaden over het terrein. En je vindt er zelfs een paar golfbaan-holes terug.

We zetten ons in voor het verbeteren van het leefklimaat voor insecten, en dan met name voor de wilde bij. Dit doen we door groenstroken in te zaaien en ons maaibeheer aan te passen, zodat er zoveel én zolang mogelijk bloeiende planten blijven staan.

Ook denken we na over de mogelijkheden rondom de productie van duurzame energie op het terrein. Vooralsnog is hier nog geen haalbaar concept voor gevonden dat aansluit bij onze core-business: het beheren van een veilige voorziening voor buisleidingen.