Calamiteitenzorg


Onze hoofdtaak: het bewaken van de integriteit van leidingenstraat. Anticiperen op mogelijke calamiteitensituaties is hierbij heel belangrijk. Om dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen en de negatieve effecten ervan te minimaliseren, hebben we een calamiteitenzorgsysteem ontwikkeld.

LSNed is weliswaar geen eigenaar van de leidingen, maar kan, zeker in de beginfase van een optredende calamiteit, wél een belangrijke rol spelen. Door als loket te fungeren bijvoorbeeld, waarbij we de beschikbare informatie doorspelen en toelichten aan het bevoegd gezag en de betrokken leidingeigenaren.