Kathodische bescherming


Alle stalen leidingen zijn voorzien van een coating die beschermt tegen corrosie (roestvorming). Maar dit is helaas niet altijd voldoende. Om de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten werken we daarom met een gezamenlijk kathodisch beschermingssysteem. Leidingeigenaren kunnen hun leidingen hierop aansluiten.

Het systeem zet een continue negatieve spanning op de leidingen: een ‘beschermstroom’. Zit er een beschadiging in de coating? Dan neemt de stroomdichtheid, en dus de bescherming, op die specifieke plek toe. De leiding kan zo niet gaan corroderen. En is dus optimaal beschermd.

We werken bewust met een gezamenlijk systeem. Afzonderlijke systemen kunnen elkaar namelijk gaan verstoren, waardoor de juiste werking niet kan worden gegarandeerd.

LSNed controleert het systeem en zet de bevindingen door naar de leidingbeheerders. Het is dan aan hen om de controleresultaten te beoordelen en, indien nodig, actie te ondernemen.