De vruchten van de wederopbouw


Eind jaren zestig plukt welvarend Nederland de vruchten van de wederopbouw. En is er ineens weer ruimte om van natuur en recreatie te genieten. Maar de zich snel uitbreidende industrie in het westen van het land dreigt roet in het eten te gooien. Om het zo kostbare landschap te ontzien wordt besloten de industriële activiteiten te clusteren.

Leidingen bundelen


De verspreide industriegebieden tussen Rotterdam en Antwerpen moesten met elkaar worden verbonden. Maar dan wel zonder het landschap te verstoren. Een ondergrondse leidingenstraat leek dé oplossing. Zo’n leidingenverbinding zou ook een ‘stimulerend effect’ hebben op de (nieuwe) industriële kernen.

De nutswet


In 1972 wordt een ‘nutswet’ in het leven geroepen. Die het mogelijk maakt om de tracégronden, voor de veiligheid en in het algemeen belang, te kunnen onteigenen. Als koningin Juliana op 11 maart 1972 deze nieuwe wet ondertekent, is de buisleidingenstraat een feit.

Een blik op de toekomst in perspectief


In een speciale geschiedenisuitgave (hiernaast als pdf te openen) kijkt LSNed daarom terug op haar bedrijfsgeschiedenis. Vervolgens richten we, vanuit dit perspectief, onze blik op de toekomst. We bieden de lezer hiermee een historisch ‘kijkje in de keuken’. De moeite waard, als u het ons vraagt.