Toezicht


Vanuit onze beherende rol is het belangrijk om erop toe te zien dat eigen projecten én projecten van derden binnen de leidingenstraat volgens toezichtsplan en voorschriften worden uitgevoerd. Daarmee bedoelen we: volgens de door ons gestelde kwaliteits- en milieu-eisen en contractafspraken. Veiligheid staat hierbij altijd bovenaan. Onze toezichthouders staan hierbij in nauw contact met de projectleiders, opdrachtgevers en aannemers. En volgen de voortgang van de werkzaamheden op de voet.