Op 27 september 2021 hebben de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant en de Statenfractie van de VVD Noord-Brabant een werkbezoek gebracht aan onze Leidingentunnel Hollandsch Diep. Tijdens de rondleiding is Transport via buisleidingen naast weg, water en spoor uitgebreid aan bod gekomen.