#1 We hebben grote uitdagingen

Leidingenstraat Nederland (LSNed) heeft met een breed palet aan stakeholders uitgebreid haar toekomst verkend en de ambities voor de komende jaren bepaald en vertaalt deze naar een meerjaren bedrijfsstrategie.

We staan voor enorme uitdagingen. Klimaatverandering, de energie- en grondstoffen transitie en digitalisering kennen hun eigen opgaven op het gebied van transport via buisleidingen in Nederland. En wat ook werd bekrachtigd in het op 17 maart jl. gepresenteerde rapport van Arcadis, Berenschot en TNO, in opdracht van de Rijksoverheid is dat de rol van de buisleidingen nóg belangrijker wordt.

Om ervoor te zorgen dat er in Nederland tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés zijn, vertalen we deze ambitie naar een meerjarenstrategie met concrete uitvoeringsprogramma’s. Met een hecht team van medewerkers en stakeholders staan we voor een mooie opgave.

Om onze nieuwsbrief verder te lezen KLIK HIER