#3 De toekomst kan niet zonder buisleidingen

Met een flinke dosis positieve energie kijken wij nu al uit naar 2024.

Toewerken naar toekomstbestendige en beschikbare tracés stond en staat centraal. De grote transities leiden immers zonder twijfel tot een grote rol voor de modaliteit buisleidingen.

Recente onderzoeken tonen opnieuw aan dat we op een andere wijze met de modaliteit buisleidingen moeten omgaan. Onze visie: de positie van buisleidingentransport moet met het oog daarop worden versterkt tot volwaardige modaliteit, om de grote transities te kunnen faciliteren. In concreto, het doel is om de industriële clusters, in eerste instantie Rotterdam en Antwerpen, maar ook clusters daarbuiten, op duurzame wijze blijvend met elkaar verbonden te houden. Vele onderzoeksrapporten hebben namelijk aangetoond dat dit onmogelijk kan via andere modaliteiten dan buisleidingentransport. We zijn dan ook zeer verheugd met het besluit van demissionair minister Mark Harbers om het knelpunt bij het Hollandsch Diep te voorzien van een duurzame oplossing.

Deze maand vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ik hoop op een snelle formatie,  ook vanwege de grote opgaves waarvoor we staan. Er is dringend behoefte aan een nieuw beleidskader voor buisleidingentransport. Ik hoop dat een dergelijk kader spoedig door het nieuwe kabinet wordt vastgesteld. Dit is nodig om fysieke knelpunten te kunnen oplossen en buisleidingentransport als modaliteit fit for purpose te maken, voor een maximale bijdrage aan de grote transities.

Intussen gaat de aanleg van kabels en leidingen in onze buisleidingenstraat gewoon door. We zorgen ervoor dat we dat zodanig vormgeven dat we geen onoplosbare knelpunten voor de toekomst creëren.

Ik wens u veel leesplezier!

Ferdinand van den Oever

Algemeen Directeur LSNed

 

Om onze nieuwsbrief verder te lezen Klik hier