#4 Meer regie zorgt voor toekomstbestendig buisleidingentracé

Rijk zet stappen in de juiste richting.

Het Rijk heeft onlangs een beleidskader buisleidingen in een multimodaal transportsysteem naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke stap in de juiste richting, als u het mij vraagt.

Het is van cruciaal belang dat het Rijk een regiepositie inneemt. Meer dan de helft van al het transport in Nederland verloopt via buisleidingen, een percentage dat zal stijgen door de energietransitie, grondstoffentransitie en de druk op andere modaliteiten.

Buisleidingen vormen een cruciale transportader voor onze maatschappij. Het is belangrijk dat het Rijk nationale regie gaat voeren en wettelijke kaders vaststelt. Niet alleen voor de veiligheid, maar vooral voor de ruimtelijke inpassing van buisleidingen.

De recente ontwikkelingen, zoals het beleidskader voor buisleidingen, laten zien dat de politiek het belang van buisleidingen erkent. De Rijksoverheid heeft het transport via buisleidingen altijd gezien als een private aangelegenheid. Met als uitzondering onze Buisleidingenstraat. Optimaal gebruik van een systeem met buisleidingen is van groot belang voor de noodzakelijke modal shift.

Door een autoriteit voor buisleidingen in te stellen kunnen we versnippering voorkomen en de schaars beschikbare ruimte efficiënter benutten. Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar ook het ruimtegebruik en de duurzaamheid van ons transportsysteem.

Bij LSNed zijn we klaar om onze rol te spelen in deze ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over onze nieuwe meerjarenstrategie, hoe we onze rol pakken als adviseur van de gemeente Reimerswaal voor de tracering van de nieuw aan te leggen buisleidingen in de SVB-strook en over de aanleg van een nieuwe ruwwaterleiding van Evides.

We hebben de kennis en ervaring om buisleidingenstroken op een verantwoorde en efficiënte manier te beheren. We zien het als onze taak om bij te dragen aan een duurzame, veilige en toekomstbestendige infrastructuur voor buisleidingen in Nederland.

Ik wens u veel leesplezier!

Ferdinand van den Oever

Algemeen Directeur LSNed

 

Om onze nieuwsbrief verder te lezen Klik hier