#5 Programma Energiehoofdstructuur geeft zicht op klimaatneutraal Nederland in 2050

Voor het eerst in de geschiedenis van de Multimodaal Transport Expo, gehouden op 14 maart in Breda, is er op het hoofdpodium een verhaal verteld over buisleidingen. Multimodaal Transport Expo is dé plek waar transport en logistieke bedrijven uit zowel Nederland als Vlaanderen samenkomen. Dat Leidingenstraat Nederland (LSNed) daar is uitgenodigd om te vertellen over optimaal gebruik van buisleidingen voor transport zegt veel over de spannende tijden waarin we nu verkeren.

Op vrijdag 1 maart 2024 is het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) door het kabinet vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het programma valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het PEH laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur nodig is richting 2050 en waar deze slim geplaatst kunnen worden.

Buizen zijn hard nodig in de energietransitie voor het vervoer van onder meer waterstof. De beschikbare ruimte is echter beperkt. We zullen die ruimte dus op een goede wijze moeten bewaken en aanleg en beheer goed moeten coördineren. Wij zien hierin een belangrijke opgave voor LSNed. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we u daar graag meer over.

Ook in deze nieuwsbrief een update over actuele werkzaamheden in de Buisleidingenstraat. De aanleg van de ruwwaterleiding voor Evides is bijna afgerond. De vraag naar meer capaciteit van buisleidingen blijft groeien, hoe we gezamenlijk met onze partners kunnen blijven zorgen voor tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés in Nederland bespreken we graag met u tijdens onze “klantendag” op 6 juni. We hebben een mooi programma samengesteld met interessante sprekers. Wie er komen en wat we gaan doen, leest u in deze nieuwsbrief. Het wordt een interessante bijeenkomst waarvoor ik u graag bij ons op kantoor ontvang.

Ferdinand van den Oever
Algemeen Directeur LSNed
Mei 2024

 

Om onze nieuwsbrief verder te lezen klik hier