Ferdinand van den Oever nieuwe directeur Leidingenstraat Nederland

De heer F.J. (Ferdinand) van den Oever is per 1 oktober 2022 directeur van de Leidingenstraat Nederland (LSNed). Hij heeft Peter Donk opgevolgd die met pensioen is gegaan.
Ferdinand van den Oever (57) is sinds 2011 werkzaam bij Port of Moerdijk, de eerste jaren als directeur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk en sinds 2017 als CEO van Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Als directeur van Port of Moerdijk heeft Van den Oever gewerkt aan de grote opgaven op het gebied van People, Planet en Profit, die in 2014 samen met de share- en stakeholders zijn verankerd in de Havenstrategie Moerdijk 2030. De specifieke opgaven voor het Havenbedrijf zijn na de verzelfstandiging vertaald tot een meerjarig bedrijfsstrategie met meetbare doelen. Onder zijn leiding zijn vele strategische doelen gerealiseerd: het Industrial Park en het Logistiek Park Moerdijk zijn in ontwikkeling genomen, Port of Moerdijk is door haar shortsea en rail strategie de tweede containerhaven van Nederland geworden en de omgeving (People & Planet) en de haven zijn door dialoog en projecten nader tot elkaar gekomen.

Van den Oever over zijn nieuwe functie: “De grote uitdagingen zijn buiten de grote trends als klimaatverandering, de energie- en grondstoffentransitie, digitalisering en de veranderende politieke en economische orde, het beschikken over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers. Deze zijn niet alleen relevant voor de zeehavens maar hebben ook grote invloed op het transport via buisleidingen in Nederland en de rol die LSNed daarbij in wil nemen. Deze ontwikkelingen vertalen vanuit de opgestelde ambitie van LSNed in een uitvoeringsprogramma en operationaliseren met een hecht team van medewerkers en betrokken stakeholders is een enorme uitdaging. Ik kijk daar naar uit en het stimuleert mij enorm om tot die belangrijke maatschappelijke en economische resultaten te komen.”

LSNed is de exploitant en beheerder van de buisleidingenstraat die loopt vanuit de Rotterdamse haven via Moerdijk richting Antwerpen, met een aftakking richting Vlissingen. Het 80 km lange tracé ligt in zijn geheel op gronden in eigendom van de Staat. LSNed biedt ongestoord en duurzaam gebruik van de leidingenstraat voor kabels en leidingen, waarbij veiligheid en milieu centraal staan. In de onlangs vastgestelde strategie luidt de nieuwe hoofddoelstelling “In aanvulling op veilig en excellent beheer van de huidige leidingenstraat streeft LSNed naar uitbreiding van haar rol als allround infrabeheerder van buisleidingtracés elders in Nederland. Hiermee levert LSNed een maatschappelijk bijdrage aan de grote opgaven op het gebied van ruimte, energie, mobiliteit en grondstoffen”