Minister Harbers (Infrastructuur) bezoekt Leidingenstraat Nederland

Ondergrondse snelweg voor veilig en duurzaam transport

ROOSENDAAL (30-01-2023) - Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag een bezoek gebracht aan Leidingenstraat Nederland (LSNed), de beheerder van dé buisleidingenstraat van ons land. Door de leidingen vindt transport plaats van vloeistoffen, gassen en data. “Ondergronds transport heeft de toekomst. Daarom wilden wij aan de minister laten zien hoe veilig, snel en duurzaam transport onder de grond is.”

Algemeen directeur Ferdinand van den Oever: “Onze ondergrondse snelweg vermindert wegverkeer, is onzichtbaar en draagt bij aan een gunstig klimaat. Bovendien bieden buisleidingen een schoon, stil en veilig alternatief voor bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen.”

Toekomstbestendige buisleidingentracés

Minister Harbers hebben we bijgepraat over de noodzaak van buisleidingen, het belang van een veilige en ongestoorde ligging en tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés. Van den Oever: “Wij zien een bredere rol weggelegd voor het Rijk bij de ontwikkeling en het faciliteren van de buisleidingeninfrastructuur. Er is namelijk grote vraag naar nieuwe leidingen, maar de huidige capaciteit kan een ruimtelijk knelpunt opleveren voor de energietransitie. Als kennispartner willen we niets liever dan onze opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor ondersteuning van andere overheden en andere leidingstroken die toekomstbestendig en goed voor het milieu zijn.”

Harbers: “De transportsector staat voor een grote opgave in de transitie naar een schonere en duurzamere wereld, en het vervoer van producten via buizen speelt daarin een belangrijke rol. Daarbij is het de veiligste manier om gevaarlijke stoffen te vervoeren richting Europese industriegebieden. Bij Leidingenstraat Nederland heb ik vandaag gezien hoe dit in zijn werk gaat en welke kansen deze vorm van transport nog meer biedt voor de toekomst.”

Maatschappelijk belang
Klanten van LSNed zijn de petrochemische industrie (63 procent), overheden (5 procent), nutsbedrijven (3 procent) en de telecom- en internetsector (29 procent). Bij veel nieuwe duurzame initiatieven en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van warmte, waterstof en elektriciteit, biedt ondergrondse infrastructuur kansen en oplossingen. Ondergronds transport is dus van groot en groeiend maatschappelijk belang. “Het wordt in de toekomst een nog belangrijkere vervoerstak”, gelooft Van den Oever.

Over Leidingenstraat Nederland

LSNed beheert en onderhoudt de buisleidingenstraat. De stichting is verantwoordelijk voor de veilige en ongestoorde ligging van leidingen in het tracé. De ondergrondse snelweg met pijpleidingen ligt tussen de industriegebieden van Rotterdam en Antwerpen, met aftakkingen naar Moerdijk en Vlissingen. De straat is 100 meter breed en zo’n 80 kilometer lang. Door de buizen gaat onder meer aardgas, waterstof en ruwe olie. Ruim een derde van de jaarlijkse import vanuit Rotterdam loopt via dit tracé. De verbinding bestaat al bijna 40 jaar. De straat werd met steun van het Rijk gerealiseerd om de industrie richting West-Brabant en Zeeland te spreiden en vanwege de ontwikkeling van de industrie rond Moerdijk.

Minister Mark Harbers, gedeputeerde Anne-Marie Spierings en Algemeen directeur LSNed Ferdinand van den Oever.

Ferdinand van den Oever nieuwe directeur Leidingenstraat Nederland

De heer F.J. (Ferdinand) van den Oever is per 1 oktober 2022 directeur van de Leidingenstraat Nederland (LSNed). Hij heeft Peter Donk opgevolgd die met pensioen is gegaan.
Ferdinand van den Oever (57) is sinds 2011 werkzaam bij Port of Moerdijk, de eerste jaren als directeur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk en sinds 2017 als CEO van Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Als directeur van Port of Moerdijk heeft Van den Oever gewerkt aan de grote opgaven op het gebied van People, Planet en Profit, die in 2014 samen met de share- en stakeholders zijn verankerd in de Havenstrategie Moerdijk 2030. De specifieke opgaven voor het Havenbedrijf zijn na de verzelfstandiging vertaald tot een meerjarig bedrijfsstrategie met meetbare doelen. Onder zijn leiding zijn vele strategische doelen gerealiseerd: het Industrial Park en het Logistiek Park Moerdijk zijn in ontwikkeling genomen, Port of Moerdijk is door haar shortsea en rail strategie de tweede containerhaven van Nederland geworden en de omgeving (People & Planet) en de haven zijn door dialoog en projecten nader tot elkaar gekomen.

Van den Oever over zijn nieuwe functie: “De grote uitdagingen zijn buiten de grote trends als klimaatverandering, de energie- en grondstoffentransitie, digitalisering en de veranderende politieke en economische orde, het beschikken over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers. Deze zijn niet alleen relevant voor de zeehavens maar hebben ook grote invloed op het transport via buisleidingen in Nederland en de rol die LSNed daarbij in wil nemen. Deze ontwikkelingen vertalen vanuit de opgestelde ambitie van LSNed in een uitvoeringsprogramma en operationaliseren met een hecht team van medewerkers en betrokken stakeholders is een enorme uitdaging. Ik kijk daar naar uit en het stimuleert mij enorm om tot die belangrijke maatschappelijke en economische resultaten te komen.”

LSNed is de exploitant en beheerder van de buisleidingenstraat die loopt vanuit de Rotterdamse haven via Moerdijk richting Antwerpen, met een aftakking richting Vlissingen. Het 80 km lange tracé ligt in zijn geheel op gronden in eigendom van de Staat. LSNed biedt ongestoord en duurzaam gebruik van de leidingenstraat voor kabels en leidingen, waarbij veiligheid en milieu centraal staan. In de onlangs vastgestelde strategie luidt de nieuwe hoofddoelstelling “In aanvulling op veilig en excellent beheer van de huidige leidingenstraat streeft LSNed naar uitbreiding van haar rol als allround infrabeheerder van buisleidingtracés elders in Nederland. Hiermee levert LSNed een maatschappelijk bijdrage aan de grote opgaven op het gebied van ruimte, energie, mobiliteit en grondstoffen”


LSNed BHV training

BHV training LSNed

Veiligheid is voor LSNed uiteraard belangrijk, zowel eerste hulp bij ongelukken (EHBO) als brand en ontruiming spelen hierin een rol. Het personeel bij LSNed heeft op 24 september 2021 haar kennis betreft bedrijfshulpverlening opgefrist. Wij hopen hiermee goed te kunnen handelen in geval van het verlenen van de juiste eerste hulp in geval van nood.


Zonnepanelen kantoorpand LSNed

LSNed werkt mee aan een beter klimaat. Ons kantoor was reeds uitgerust met een prachtig sedumdak, maar nu ook met zonnepanelen. De benodigde energie voor ons kantoor kan zo volledig geleverd worden door deze zonnepanelen.

Eind 2018 is er gestart met het project en is er subsidie aangevraagd voor het installeren van zonnepanelen met een totaal van 80 kWp nominaal elektrisch vermogen. De combinatie van een groen dak en zonnepanelen is positief voor de energie opbrengst en ziet er mooi uit.
Laatste kwartaal 2019 zijn de panelen aangebracht en vanaf februari 2020 is het systeem operationeel.


Klantendag 2020

Met veel plezier organiseert LSNed jaarlijks een klantendag. Tijdens deze dag hebben wij extra aandacht voor onze klanten en nemen we iedereen mee door de ontwikkelingen op en rondom de leidingenstraat. Deze dag organiseren wij veelal in het voorjaar echter gezien de COVID-19 maatregelen vinden wij het niet passend deze bijeenkomst te organiseren. Waar nodig zullen wij onze klanten op andere wijze op de hoogte brengen.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@lsned.nl


Nieuwe website is online!

Met trots lanceren wij onze compleet nieuwe website waaraan in de afgelopen tijd hard aan gewerkt is. Wij zijn er trots op!

Wij hopen dat de website een goed beeld geeft van wat wij doen en wie wij zijn.

Natuurlijk vernemen we graag wat u ervan vindt. U kunt ons mailen: info@lsned.nl;

 


LSNed in Het Klokhuis

In de aflevering van 13 juli 2017 staat Het Klokhuis geheel in het teken van LSNed en de leidingenstraat. In deze aflevering wordt de organisatie achter de leidingenstraat op een geheel aansprekende en ook laagdrempelige manier in beeld gebracht. Interessant voor jong én oud: KLIK hier om de aflevering te bekijken.


LSNed rijdt elektrisch

Ondergronds transport is al de meest duurzame manier van transport.

Met de aankoop van twee volledig elektrische Hyundai Kona’s als inspectieauto’s hebben we hierin een grote stap gezet. Onze inspecteurs zijn dagelijks met deze auto’s onderweg en hoeven vanaf heden dus niet meer gebruik te maken van fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 is hierbij tot 0 teruggebracht.

Naast de aanschaf van deze auto’s hebben we ook extra laadpalen geplaatst bij kantoor. Dit is nodig voor het opladen van onze eigen elektrische auto’s, maar hierdoor kunnen ook bezoekers hun elektrische auto’s makkelijk opladen.


Onthulling ing. P.F. v.d. Broekweg

De eerste directeur van de Buisleidingenstraat ing. P.F. v.d. Broek is enige tijd geleden overleden. Om hem te gedenken hebben wij een inspectieweg naar hem vernoemd. Afgelopen vrijdag heeft zijn zoon dit straatnaambord samen met onze huidige directeur Peter Donk onthuld.

Van de Broek was, toen hij gevraagd werd om zich te gaan bezighouden met de realisatie van de buisleidingenstraat, dienstkringhoofd bij Rijkswaterstaat met vele jaren ervaring. Hij werkte al jaren in het westen van Brabant was dus goed bekend in de regio. Het realiseren en beheren van de buisleidingenstraat werd zijn levenswerk. Hij heeft zijn ziel en zaligheid gelegd in het letterlijk op de kaart zetten van de buisleidingenstraat.

Door de wijze waarop hij zijn ambtelijke top adviseerde en leiding gaf aan zijn medewerkers kwam de buisleidingenstraat vrijwel zonder grote problemen tot stand. Door zijn grote kennis en gedrevenheid heeft hij zijn opdracht en doel bereikt: het realiseren en beheren van een ondergrondse transportweg voor vloeistoffen en gassen tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen.