Klantendag – 6 juni 2024

Vandaag gaan we naar de stembus voor het Europees Parlement. Voor een groot deel van de zwevende kiezers bepaalt de uitkomst van kieswijzers (mede) wat ze gaan stemmen.

In de stemwijzer voor deze verkiezingen gaan 5 van de 30 vragen over het klimaat. Een actueel en belangrijk thema.

De meeste Europese fracties willen de klimaatdoelstellingen van 2030, 55% reductie van uitstoot en een klimaatneutraal 2050 behouden.

Dit vraagt om helderheid en actie. Voor het realiseren van deze doelstellingen is tijdige en toekomstbestendige infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld voor het transport van grote hoeveelheden extra waterstof.

Tijdens onze jaarlijkse klantendag hebben sprekers en gasten met elkaar gedeeld hoe de kabels en leidingen infrastructuur niet alleen tijdig, maar zeker ook toekomstbestendig kan worden gerealiseerd.