3.000 dagen buisleidingincident vrij!

Graafwerkzaamheden zijn niet zonder risico, zeker als dat gebeurt in de buisleidingenstraat die vol ligt met kabels en leidingen.
Wij zijn dagelijks bezig met risico reducerende maatregelen om graafschades te voorkomen. Het is inmiddels ruim 3.000 dagen geleden dat een buisleidingincident met grote omvang heeft plaatsgevonden.
Met het oog op nieuwe aanleg van kabels en leidingen, diverse onderhoudsopgaven en overige werken willen wij met alle betrokken partijen voorkomen dat graafschade optreedt.
Veiligheid voor u en de omgeving staat immers bij ons centraal.