Grondzaken

In 2024 worden verschillende aanleg en onderhoudswerken van leidingeigenaren verwacht op onze gronden. We zijn daarom voornemens om daar waar werkzaamheden gaan plaatsvinden gebruikersovereenkomsten uit te geven aan huidige gebruikers en/of pachters. De overige gronden zullen voor het grootste gedeelte middels pachtovereenkomsten aan onze bestaande pachters uitgeven worden. Daarnaast zijn we voornemens om nog in 2023 een gedeelte, zijnde 5.000m2, van het perceel gelegen aan de wouwbaan 135 te Roosendaal te verkopen.
Mocht u interesse hebben dan kunt zich voor 1 september melden via info@lsned.nl.


Minister Harbers (Infrastructuur) bezoekt Leidingenstraat Nederland

Ondergrondse snelweg voor veilig en duurzaam transport

ROOSENDAAL (30-01-2023) - Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag een bezoek gebracht aan Leidingenstraat Nederland (LSNed), de beheerder van dé buisleidingenstraat van ons land. Door de leidingen vindt transport plaats van vloeistoffen, gassen en data. “Ondergronds transport heeft de toekomst. Daarom wilden wij aan de minister laten zien hoe veilig, snel en duurzaam transport onder de grond is.”

Algemeen directeur Ferdinand van den Oever: “Onze ondergrondse snelweg vermindert wegverkeer, is onzichtbaar en draagt bij aan een gunstig klimaat. Bovendien bieden buisleidingen een schoon, stil en veilig alternatief voor bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen.”

Toekomstbestendige buisleidingentracés

Minister Harbers hebben we bijgepraat over de noodzaak van buisleidingen, het belang van een veilige en ongestoorde ligging en tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés. Van den Oever: “Wij zien een bredere rol weggelegd voor het Rijk bij de ontwikkeling en het faciliteren van de buisleidingeninfrastructuur. Er is namelijk grote vraag naar nieuwe leidingen, maar de huidige capaciteit kan een ruimtelijk knelpunt opleveren voor de energietransitie. Als kennispartner willen we niets liever dan onze opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor ondersteuning van andere overheden en andere leidingstroken die toekomstbestendig en goed voor het milieu zijn.”

Harbers: “De transportsector staat voor een grote opgave in de transitie naar een schonere en duurzamere wereld, en het vervoer van producten via buizen speelt daarin een belangrijke rol. Daarbij is het de veiligste manier om gevaarlijke stoffen te vervoeren richting Europese industriegebieden. Bij Leidingenstraat Nederland heb ik vandaag gezien hoe dit in zijn werk gaat en welke kansen deze vorm van transport nog meer biedt voor de toekomst.”

Maatschappelijk belang
Klanten van LSNed zijn de petrochemische industrie (63 procent), overheden (5 procent), nutsbedrijven (3 procent) en de telecom- en internetsector (29 procent). Bij veel nieuwe duurzame initiatieven en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van warmte, waterstof en elektriciteit, biedt ondergrondse infrastructuur kansen en oplossingen. Ondergronds transport is dus van groot en groeiend maatschappelijk belang. “Het wordt in de toekomst een nog belangrijkere vervoerstak”, gelooft Van den Oever.

Over Leidingenstraat Nederland

LSNed beheert en onderhoudt de buisleidingenstraat. De stichting is verantwoordelijk voor de veilige en ongestoorde ligging van leidingen in het tracé. De ondergrondse snelweg met pijpleidingen ligt tussen de industriegebieden van Rotterdam en Antwerpen, met aftakkingen naar Moerdijk en Vlissingen. De straat is 100 meter breed en zo’n 80 kilometer lang. Door de buizen gaat onder meer aardgas, waterstof en ruwe olie. Ruim een derde van de jaarlijkse import vanuit Rotterdam loopt via dit tracé. De verbinding bestaat al bijna 40 jaar. De straat werd met steun van het Rijk gerealiseerd om de industrie richting West-Brabant en Zeeland te spreiden en vanwege de ontwikkeling van de industrie rond Moerdijk.

Minister Mark Harbers, gedeputeerde Anne-Marie Spierings en Algemeen directeur LSNed Ferdinand van den Oever.

Afscheid Peter Donk als directeur LSNed

Woensdag 14 september 2022 heeft Peter Donk afscheid genomen als directeur van LSNed. Onder het genot van een hapje en een drankje met zijn relaties is een einde gekomen aan een mooie periode bij LSNed en daarvoor Rijkswaterstaat. De receptie vond plaats in ons prachtige kantoor van LSNed. De werknemers van LSNed bedanken Peter voor de prettige samenwerking en wensen hem veel plezier en geluk in het leven voor hem, zijn vrouw en de rest van zijn gezin.

 


Klantendag 19 mei 2022

Eindelijk was het weer een keer zover: de klantendag. Een dag waarop we als LSNed de deelnemers in de buisleidingenstraat samenkomen om met elkaar de actualiteiten te bespreken. Door Corona zijn de vorige edities geschrapt en was het exact drie jaar geleden dat de laatste editie plaatsvond. Na veel overleg hebben we een thema gekozen. Dit betreft de aanleg van kabels en leidingen. Er zijn grote projecten gepland voor nieuwe aanleg zoals waterstof, warmte, hoogspanningskabels, CO2 en veel meer.

De deelnemers zijn ontvangen met een kopje koffie en waren er al vroeg bij. Na ontvangst is de hele groep verplaatst naar de grote vergaderzaal en heeft de dagvoorzitter Niels van Pagee de aftrap gedaan. Niels ging in op de aanleg van afgelopen periode en wat ons te wachten staat voor komende jaren. In aansluiting hierop was het woord aan Jordi Haverkamp, projectleider van LSNed en Hugo Hillen (afdelingshoofd van Heijmans). Beide heren hebben de deelnemers meegenomen in de innovatie op het gebied van opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Heijmans heeft een techniek ontwikkeld om kort nabij stalen buisleidingen te detecteren en het aantal opgravingen te minimaliseren. Daarna was het woord aan Jurgen de Maat die de afwezige Davy de Bruin verving voor een toelichting op de verlegging van de DOW leiding. De laatste sprekers waren Marijke Bremmer en Frank Seitzinger van Gasunie die ons meenamen in de ontwikkelingen van Gasunie of gebied van waterstof. Buisleidingen worden geschikt gemaakt voor transport van waterstof en nieuwe leidingen moeten bijgelegd worden.

Na de presentaties was er uitgebreid de mogelijkheid voor een netwerkborrel. Hier werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Het is de goede gewoonte dat de deelnemers niet met een lege maag vertrekken. Er was dan ook een walking diner geregeld (verzorgd door K-eet).

De directie en werknemers van LSNed kijken terug op een geslaagde middag. Vol enthousiasme is iedereen ontvangen en we zagen dat de deelnemers er zin in hadden.

We staan voor een enorme opgave de komende jaren als het gaat om nieuwe aanleg nabij bestaande ondergrondse netten.

Dit kunnen we alleen door intensief samen te werken en elkaars belangen en doelen te respecteren.

Op naar de volgende editie van de klantendag.


Onderhoudswerkzaamheden Gasunie maandag 16 mei 2022

Gasunie voert op 16 mei 2022 onderhoudswerkzaamheden uit aan het gastransportnet, locatie Keteldiep 1 te Moerdijk.

Voor deze  werkzaamheden dient het restgas uit het systeem afgeblazen en afgefakkeld te worden. Dit kan enig geluidshinder en het ruiken van gaslucht veroorzaken.

De werkzaamheden zijn gemeld bij de Gemeente en de Omgevingsdienst.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn betreffende/gedurende de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer K. Maton +31 6 5332 7847


Fotowedstrijd Bijenlandschap West-Brabant 2022

Stuur je mooiste foto’s in voor de Bijenlandschap Fotowedstrijd 2022!

Voor het zevende jaar op rij organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap uit Zuid-Holland een fotowedstrijd. Van 14 mei tot 14 juni kan iedereen weer zijn of haar prachtigste foto’s insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap.
Vanaf dit jaar doet ook Bijenlandschap West-Brabant (www.bijenlandschapwestbrabant.nl) mee met deze wedstrijd. Wie meedoet aan de fotowedstrijd heeft de kans om een prijs te winnen, maar nog belangrijker: stelt de ingezonden foto’s beschikbaar voor communicatie-uitingen van de Bijenlandschappen. Zo steunt de inzender op een leuke en waardevolle manier het werk dat voor bijen en bestuivers wordt verzet.

In West-Brabant wordt sinds 2017 met vele partners – gemeenten, waterschap, natuurbeheerders, bedrijven, agrarische natuurverenigingen, kabel- en leidingbedrijven, vrijwilligersorganisaties etc. – samen gewerkt aan een sterk en aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers. De bijen hebben onze hulp heel hard nodig: het voortbestaan van vele soorten bijen en bestuivers staat onder druk terwijl deze insecten mede vanwege de bestuiving wel van groot belang zijn voor onze voedselproductie en de biodiversiteit.

Naast Bijenlandschap West-Brabant zijn er in Nederland meerdere vergelijkbare bijenlandschappen. De samenwerking voor deze prijsvraag met Groene Cirkel Bijenlandschap uit Zuid-Holland, onderstreept de inzet die we met elkaar willen leveren om de bijen te helpen.

Een enthousiaste en deskundige jury zal uiteindelijk per regio bepalen welke 3 bijenfoto’s een prijs winnen. In West-Brabant bestaat de jury uit: gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers, bijenspecialist Arjen de Groot van de WUR en fotograaf Koen Mol. Voor inzendingen uit West-Brabant wordt bij de beoordeling onderscheid gemaakt in jongeren tot en met 16 jaar en iedereen van 17 jaar en ouder.

Vanaf 14 mei is de fotowedstrijd online via de websites www.bijenlandschap.nl en www.bijenlandschapwestbrabant.nl. Je kunt hier je mooiste foto’s uploaden en delen via de sociale media. Vooraf is het alvast mogelijk om de spelregels door te lezen.

Ga naar de wedstrijdpagina Fotowedstrijd Bijenlandschap 2022 [deze link werkt vanaf 14 mei]

Nog even een weetje: sommige zweefvliegen lijken precies op bijen. Het verschil is goed te zien aan de antennes: zweefvliegen hebben kleine knotsjes als antennes; bijen hebben lange antennes. En wespen hebben wespentailles. Foto’s van zweefvliegen en wespen, hoe fraai ook, worden door de jury niet meegenomen in de beoordeling. Meer weten over de verschillen tussen vliegen en bijen: Hoe herken ik een bij? – Bestuivers

De jury ziet je mooiste foto’s deze lente graag tegemoet. We wensen iedereen veel succes!

 


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 11 mei 2022 en 24/25 mei 2022

Air Liquide voert op 11 mei 2022 en op 24/25 mei 2022 onderhoudswerkzaamheden uit aan haar 02-netwerk.

Air Liquide informeert de volgende instanties:

  • Gemeente Moerdijk, Hoeksche Waard, Strijen, Cromstrijen
  • Omgeving West Brabant
  • Shell, LSNed en de Brandweer
  • De Veiligheidsregio ZHZ

De onderhoudswerkzaamheden t.h.v. Buitendijk Oost (Klundert), Buitendijk (Strijensas), Westdijk (Heinenoord) en Molenpolderse zeedijk (Rhoon) zullen gestart worden vanaf 06:00 uur.

Er kan sprake zijn van enige geluidsoverlast.

4.1. Molenpolderse zeedijk Rhoon - Oude Maas Noord

4.2. Westdijk Heinenoord - Oude Maas Zuid

4.3. Buitendijk Strijensas – Hollands Diep Noord

4.4. Buitendijk O., Klundert – Hollands Diep Zuid


Werkbezoek Commissaris van de Koning en Statenfractie VVD

Op 27 september 2021 hebben de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant en de Statenfractie van de VVD Noord-Brabant een werkbezoek gebracht aan onze Leidingentunnel Hollandsch Diep. Tijdens de rondleiding is Transport via buisleidingen naast weg, water en spoor uitgebreid aan bod gekomen.


LSNed BHV training

BHV training LSNed

Veiligheid is voor LSNed uiteraard belangrijk, zowel eerste hulp bij ongelukken (EHBO) als brand en ontruiming spelen hierin een rol. Het personeel bij LSNed heeft op 24 september 2021 haar kennis betreft bedrijfshulpverlening opgefrist. Wij hopen hiermee goed te kunnen handelen in geval van het verlenen van de juiste eerste hulp in geval van nood.


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 1-6-2021 t/m 3-6-2021

Air Liquide voert op 1-6-2021 t/m 3-6-2021 onderhoudswerkzaamheden uit aan haar H2 leiding.

Air Liquide informeert de volgende instanties;

  • Gemeentes Oud-Gastel, Strijen, Cromstrijen, Moerdijk, Halderberge
  • De veiligheidsregio’s Midden West Brabant, Brabant Noord en Zuid, Holland Zuid
  • Shell, LSNed en de brandweer
  • Tevens wordt een informatiebrief bezorgd aan bewoners die <100 m vanaf de sectieposten wonen.

Op onderstaande locaties te Moerdijk en Oud Gastel kan op 1-6-2021 en op 3-6-2021 sprake zijn van enige geluidsoverlast.

4.1 Locatie Buitendijk (Moerdijk)

4.2 Roosendaalsbaan (Oud Gastel)