Bepaling bodemweerstand op grotere diepte

Vanwege de wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de buisleidingenstraat is er een klein risico dat ter plaatse van een coating beschadiging corrosie van een buisleiding ontstaat die door kathodische bescherming niet wordt voorkomen. Om de risico gebieden beter in kaart te kunnen brengen laat LSNed op dit moment onderzoek verrichten naar de elektrische geleidendheid van de diepere grondlagen in de buisleidingenstraat.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door om de 500 meter in de buisleidingenstraat door middel van de zogenaamde vierpunt Wenner methode diverse metingen te verrichten. Bij deze methode wordt in het veld een specifieke elektrische weerstand van de bodem gemeten, door de meting te herhalen met andere afstanden tussen de meetpunten kan de weerstand van de bodem op verschillende dieptes worden bepaald. In de buisleidingenstraat worden op deze wijze, in aanvulling op soilbox monster metingen, de bodemweerstanden bepaald op dieptes van 2,5, 5, 10 en 20 meter diepte. De meettechnicus welke deze metingen verricht verplaatst zich met een Quad door de buisleidingenstraat van meetlocatie naar meetlocatie. De verkregen meetdata wordt op kantoor vervolgens verder uitgewerkt en daarna ingebracht in een rekenmodel waarmee bepaald welke maatregelen eventueel getroffen dienen te worden om de buisleidingen effectief tegen wisselstroomcorrosie te beschermen.