Bepaling bodemweerstand op grotere diepte

Vanwege de wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de buisleidingenstraat is er een klein risico dat ter plaatse van een coating beschadiging corrosie van een buisleiding ontstaat die door kathodische bescherming niet wordt voorkomen. Om de risico gebieden beter in kaart te kunnen brengen laat LSNed op dit moment onderzoek verrichten naar de elektrische geleidendheid van de diepere grondlagen in de buisleidingenstraat.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door om de 500 meter in de buisleidingenstraat door middel van de zogenaamde vierpunt Wenner methode diverse metingen te verrichten. Bij deze methode wordt in het veld een specifieke elektrische weerstand van de bodem gemeten, door de meting te herhalen met andere afstanden tussen de meetpunten kan de weerstand van de bodem op verschillende dieptes worden bepaald. In de buisleidingenstraat worden op deze wijze, in aanvulling op soilbox monster metingen, de bodemweerstanden bepaald op dieptes van 2,5, 5, 10 en 20 meter diepte. De meettechnicus welke deze metingen verricht verplaatst zich met een Quad door de buisleidingenstraat van meetlocatie naar meetlocatie. De verkregen meetdata wordt op kantoor vervolgens verder uitgewerkt en daarna ingebracht in een rekenmodel waarmee bepaald welke maatregelen eventueel getroffen dienen te worden om de buisleidingen effectief tegen wisselstroomcorrosie te beschermen.


Bepaling bodemweerstanden in de buisleidingenstraat

Vanwege de wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de buisleidingenstraat is er een klein risico dat ter plaatse van een coating beschadiging corrosie van een buisleiding ontstaat die door kathodische bescherming niet wordt voorkomen. Om de risico gebieden waar dit in combinatie met mogelijk aanwezige corrosieve grondsoorten beter in kaart te kunnen brengen laat LSNed op dit moment onderzoek verrichten naar de corrosieve eigenschappen en de elektrische geleidendheid van de bodem.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door om de 100 meter in de buisleidingenstraat diverse grondmonsters te nemen op verschillende dieptes met een grondboor en/of een zuigerboor.
De verkregen grondmonsters worden in glazen potjes gedaan. De inhoud hiervan wordt in een laboratorium nader onderzocht (pH waarde en elektrische geleidendheid grondmonster).


Wisselstroom beïnvloeding

Op dit moment worden voorzieningen aangebracht in de buisleidingenstraat om buisleidingen te beschermen tegen te hoge wisselstroom beïnvloeding. Als eerste zijn de oude voorzieningen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw vervangen door een nieuw modern type wisselstroomdrainage apparaat.
Op onderstaande fotos is de oude installatie te zien, de spanning op de buisleidingen zonder voorzieningen en het nieuwe type wisselstroomdrainage apparaat.