Bepaling bodemweerstanden in de buisleidingenstraat

Vanwege de wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de buisleidingenstraat is er een klein risico dat ter plaatse van een coating beschadiging corrosie van een buisleiding ontstaat die door kathodische bescherming niet wordt voorkomen. Om de risico gebieden waar dit in combinatie met mogelijk aanwezige corrosieve grondsoorten beter in kaart te kunnen brengen laat LSNed op dit moment onderzoek verrichten naar de corrosieve eigenschappen en de elektrische geleidendheid van de bodem.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door om de 100 meter in de buisleidingenstraat diverse grondmonsters te nemen op verschillende dieptes met een grondboor en/of een zuigerboor.
De verkregen grondmonsters worden in glazen potjes gedaan. De inhoud hiervan wordt in een laboratorium nader onderzocht (pH waarde en elektrische geleidendheid grondmonster).