De leidingenstraat als bijenlandschap

Sinds kort is LSNed aangesloten bij het groenoverleg Bijenlandschap Brabantse Wal. Dit is een werkgroep bestaande uit zo’n 30 partijen (o.a. Brabants Landschap, Natuurmonumenten, de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, diverse boeren, Provincie, ANV, Evides, Suikerunie, diverse specialisten e.d.). Deze werkgroep heeft als doel gesteld de wilde bijenpopulatie in de Brabantse Wal te helpen. Het project wordt ondersteund door de Universiteit Wageningen (WUR). De Brabantse Wal is één van de vier pilotgebieden in Nederland.

Er zijn in Nederland 306 soorten bestuivers (waaronder bijen) waarvan 53 soorten bedreigd. 75% van de landbouwgewassen zijn afhankelijk van bestuivers en 30% van de voedselproductie wereldwijd is afhankelijk van bestuivers (o.a. bijen).

LSNed gaat stap voor stap bekijken welke bijdrage zij kan leveren aan het versterken van de bijenpopulatie en heeft hiervoor een monitoringslocatie op de leidingenstraat aangewezen. Hier wordt door de Universiteit van Wageningen in het voorjaar een inventarisatie gedaan welke soorten er nu voorkomen met het huidige beheer. Zo kan worden bepaald welke soorten we kunnen helpen en hoe we de inrichting en beheer daarop aan kunnen passen. In het najaar 2018 of voorjaar 2019 kan de monitoringslocatie daarop ingericht worden, dit kan gaan om het inzaaien van bloemrijk mengsel en/of ander maaibeheer.