Excursie Buitendag van De Gorzen en Aanwassen van de Landen van Essche

Op zaterdag 13 mei j.l. verzorgde LSNed voor zo’n 100 mensen, die de Buitendag van De Gorzen en Aanwassen van de Landen van Essche bezochten, rondleidingen in onze tunnel Hollands Diep. De reacties van deze grondeigenaren en grondgebruikers van de polders rondom de buisleidingenstraat waren heel positief.