Afscheid Peter Donk als directeur LSNed

Woensdag 14 september 2022 heeft Peter Donk afscheid genomen als directeur van LSNed. Onder het genot van een hapje en een drankje met zijn relaties is een einde gekomen aan een mooie periode bij LSNed en daarvoor Rijkswaterstaat. De receptie vond plaats in ons prachtige kantoor van LSNed. De werknemers van LSNed bedanken Peter voor de prettige samenwerking en wensen hem veel plezier en geluk in het leven voor hem, zijn vrouw en de rest van zijn gezin.

 


Klantendag 19 mei 2022

Eindelijk was het weer een keer zover: de klantendag. Een dag waarop we als LSNed de deelnemers in de buisleidingenstraat samenkomen om met elkaar de actualiteiten te bespreken. Door Corona zijn de vorige edities geschrapt en was het exact drie jaar geleden dat de laatste editie plaatsvond. Na veel overleg hebben we een thema gekozen. Dit betreft de aanleg van kabels en leidingen. Er zijn grote projecten gepland voor nieuwe aanleg zoals waterstof, warmte, hoogspanningskabels, CO2 en veel meer.

De deelnemers zijn ontvangen met een kopje koffie en waren er al vroeg bij. Na ontvangst is de hele groep verplaatst naar de grote vergaderzaal en heeft de dagvoorzitter Niels van Pagee de aftrap gedaan. Niels ging in op de aanleg van afgelopen periode en wat ons te wachten staat voor komende jaren. In aansluiting hierop was het woord aan Jordi Haverkamp, projectleider van LSNed en Hugo Hillen (afdelingshoofd van Heijmans). Beide heren hebben de deelnemers meegenomen in de innovatie op het gebied van opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Heijmans heeft een techniek ontwikkeld om kort nabij stalen buisleidingen te detecteren en het aantal opgravingen te minimaliseren. Daarna was het woord aan Jurgen de Maat die de afwezige Davy de Bruin verving voor een toelichting op de verlegging van de DOW leiding. De laatste sprekers waren Marijke Bremmer en Frank Seitzinger van Gasunie die ons meenamen in de ontwikkelingen van Gasunie of gebied van waterstof. Buisleidingen worden geschikt gemaakt voor transport van waterstof en nieuwe leidingen moeten bijgelegd worden.

Na de presentaties was er uitgebreid de mogelijkheid voor een netwerkborrel. Hier werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Het is de goede gewoonte dat de deelnemers niet met een lege maag vertrekken. Er was dan ook een walking diner geregeld (verzorgd door K-eet).

De directie en werknemers van LSNed kijken terug op een geslaagde middag. Vol enthousiasme is iedereen ontvangen en we zagen dat de deelnemers er zin in hadden.

We staan voor een enorme opgave de komende jaren als het gaat om nieuwe aanleg nabij bestaande ondergrondse netten.

Dit kunnen we alleen door intensief samen te werken en elkaars belangen en doelen te respecteren.

Op naar de volgende editie van de klantendag.


Onderhoudswerkzaamheden Gasunie maandag 16 mei 2022

Gasunie voert op 16 mei 2022 onderhoudswerkzaamheden uit aan het gastransportnet, locatie Keteldiep 1 te Moerdijk.

Voor deze  werkzaamheden dient het restgas uit het systeem afgeblazen en afgefakkeld te worden. Dit kan enig geluidshinder en het ruiken van gaslucht veroorzaken.

De werkzaamheden zijn gemeld bij de Gemeente en de Omgevingsdienst.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn betreffende/gedurende de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer K. Maton +31 6 5332 7847


Fotowedstrijd Bijenlandschap West-Brabant 2022

Stuur je mooiste foto’s in voor de Bijenlandschap Fotowedstrijd 2022!

Voor het zevende jaar op rij organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap uit Zuid-Holland een fotowedstrijd. Van 14 mei tot 14 juni kan iedereen weer zijn of haar prachtigste foto’s insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap.
Vanaf dit jaar doet ook Bijenlandschap West-Brabant (www.bijenlandschapwestbrabant.nl) mee met deze wedstrijd. Wie meedoet aan de fotowedstrijd heeft de kans om een prijs te winnen, maar nog belangrijker: stelt de ingezonden foto’s beschikbaar voor communicatie-uitingen van de Bijenlandschappen. Zo steunt de inzender op een leuke en waardevolle manier het werk dat voor bijen en bestuivers wordt verzet.

In West-Brabant wordt sinds 2017 met vele partners – gemeenten, waterschap, natuurbeheerders, bedrijven, agrarische natuurverenigingen, kabel- en leidingbedrijven, vrijwilligersorganisaties etc. – samen gewerkt aan een sterk en aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers. De bijen hebben onze hulp heel hard nodig: het voortbestaan van vele soorten bijen en bestuivers staat onder druk terwijl deze insecten mede vanwege de bestuiving wel van groot belang zijn voor onze voedselproductie en de biodiversiteit.

Naast Bijenlandschap West-Brabant zijn er in Nederland meerdere vergelijkbare bijenlandschappen. De samenwerking voor deze prijsvraag met Groene Cirkel Bijenlandschap uit Zuid-Holland, onderstreept de inzet die we met elkaar willen leveren om de bijen te helpen.

Een enthousiaste en deskundige jury zal uiteindelijk per regio bepalen welke 3 bijenfoto’s een prijs winnen. In West-Brabant bestaat de jury uit: gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers, bijenspecialist Arjen de Groot van de WUR en fotograaf Koen Mol. Voor inzendingen uit West-Brabant wordt bij de beoordeling onderscheid gemaakt in jongeren tot en met 16 jaar en iedereen van 17 jaar en ouder.

Vanaf 14 mei is de fotowedstrijd online via de websites www.bijenlandschap.nl en www.bijenlandschapwestbrabant.nl. Je kunt hier je mooiste foto’s uploaden en delen via de sociale media. Vooraf is het alvast mogelijk om de spelregels door te lezen.

Ga naar de wedstrijdpagina Fotowedstrijd Bijenlandschap 2022 [deze link werkt vanaf 14 mei]

Nog even een weetje: sommige zweefvliegen lijken precies op bijen. Het verschil is goed te zien aan de antennes: zweefvliegen hebben kleine knotsjes als antennes; bijen hebben lange antennes. En wespen hebben wespentailles. Foto’s van zweefvliegen en wespen, hoe fraai ook, worden door de jury niet meegenomen in de beoordeling. Meer weten over de verschillen tussen vliegen en bijen: Hoe herken ik een bij? – Bestuivers

De jury ziet je mooiste foto’s deze lente graag tegemoet. We wensen iedereen veel succes!

 


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 11 mei 2022 en 24/25 mei 2022

Air Liquide voert op 11 mei 2022 en op 24/25 mei 2022 onderhoudswerkzaamheden uit aan haar 02-netwerk.

Air Liquide informeert de volgende instanties:

  • Gemeente Moerdijk, Hoeksche Waard, Strijen, Cromstrijen
  • Omgeving West Brabant
  • Shell, LSNed en de Brandweer
  • De Veiligheidsregio ZHZ

De onderhoudswerkzaamheden t.h.v. Buitendijk Oost (Klundert), Buitendijk (Strijensas), Westdijk (Heinenoord) en Molenpolderse zeedijk (Rhoon) zullen gestart worden vanaf 06:00 uur.

Er kan sprake zijn van enige geluidsoverlast.

4.1. Molenpolderse zeedijk Rhoon - Oude Maas Noord

4.2. Westdijk Heinenoord - Oude Maas Zuid

4.3. Buitendijk Strijensas – Hollands Diep Noord

4.4. Buitendijk O., Klundert – Hollands Diep Zuid


Werkbezoek Commissaris van de Koning en Statenfractie VVD

Op 27 september 2021 hebben de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant en de Statenfractie van de VVD Noord-Brabant een werkbezoek gebracht aan onze Leidingentunnel Hollandsch Diep. Tijdens de rondleiding is Transport via buisleidingen naast weg, water en spoor uitgebreid aan bod gekomen.


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 1-6-2021 t/m 3-6-2021

Air Liquide voert op 1-6-2021 t/m 3-6-2021 onderhoudswerkzaamheden uit aan haar H2 leiding.

Air Liquide informeert de volgende instanties;

  • Gemeentes Oud-Gastel, Strijen, Cromstrijen, Moerdijk, Halderberge
  • De veiligheidsregio’s Midden West Brabant, Brabant Noord en Zuid, Holland Zuid
  • Shell, LSNed en de brandweer
  • Tevens wordt een informatiebrief bezorgd aan bewoners die <100 m vanaf de sectieposten wonen.

Op onderstaande locaties te Moerdijk en Oud Gastel kan op 1-6-2021 en op 3-6-2021 sprake zijn van enige geluidsoverlast.

4.1 Locatie Buitendijk (Moerdijk)

4.2 Roosendaalsbaan (Oud Gastel)


Informatieve film "Ruimte voor bijen"

In 2019 is LSNed benaderd met de vraag of wij vanuit de Brabantse bijensamenwerking mee willen werken aan een informatieve film m.b.t. de bijen. Samen met Blom Onderhoud hebben wij een en ander verteld over ons beheer en onderhoud en dit maakt onderdeel uit van deze informatieve film over het grotere geheel van de bijen.  KLIK HIER voor deze film (bron: John Vegt)


Maatregelen i.v.m. hoogspanningsbeïnvloeding op stalen buisleidingen

Wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de Buisleidingenstraat wordt veroorzaakt door boven- en ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Indien deze beïnvloeding te groot is er een klein risico dat ter plaatse van een coating beschadiging corrosie van een buisleiding ontstaat die door kathodische bescherming niet wordt voorkomen. Verder is er dan ook een risico op ontoelaatbare aanraakspanningen voor personeel wat aan een stalen buisleiding moet werken.

Om deze risico’s zo klein mogelijk te maken heeft LSNed op verzoek van TenneT en de buisleidingexploitanten de afgelopen jaren de nodige wisselstroom drainages geplaatst. Een wisselstroom drainage is een apparaat wat ervoor zorgt dat wisselstromen via een aarding worden afgevoerd terwijl de kathodische bescherming van een buisleiding blijft functioneren.

Nadat alle benodigde wisselstroom drainages waren geplaatst is er door LSNed afstand bewaking (remote control) geïnstalleerd op kritische punten zodat op afstand gecontroleerd kan worden wat de corrosie- en kathodische beschermingsstatus is. Dit wordt gedaan via een website welke communiceert met een remote monitoringsunit welke in het veld is geplaatst. Een remote monitoringsunits in de Buisleidingenstraat is aangesloten op de buisleiding, een corrosie meetcoupon en referentie elektrode welke diep in de grond is aangebracht. Tenslotte levert een zonnepaneel de benodigde energie voor de monitoringsinstallatie.

Via de link krijgt u een indruk van de werkzaamheden van de afgelopen jaren. KLIK HIER


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 28-9-2020 t/m 2-10-2020

Air Liquide voert op 28-09-20 t/m 02-10-20 onderhoudswerkzaamheden uit aan haar O2 leiding. (projectnr. LSNed 20.066)
Air Liquide informeert de volgende instanties;
• Gemeentes Strijen, Cromstrijen, Moerdijk,
• De veiligheidsregio’s Midden West Brabant en Zuid-Holland zuid,
• Shell, LSNed en de brandweer.
• Tevens wordt, indien van toepassing, een informatiebrief bezorgd aan bewoners die <100m vanaf de sectieposten wonen.

Op onderstaande locaties te Strijen en Moerdijk (2x) kan op 28-09-2020 sprake zijn van enige geluidsoverlast.