LSNed ondertekent bijenconvenant

20 partijen, waaronder LSNed, ondertekenden op 12 december 2018 het convenant van het Bijenlandschap West-Brabant. Dertien van deze partijen ondertekenden ook de Nationale Bijenstrategie.

Dit vond plaats ten kantore van LSNed.

De partijen (verschillende gemeenten, natuurorganisaties, Suiker Unie, LSNed en het Waterschap) zetten zich gezamenlijk in om het leefgebied van bijen en andere bestuivers in de regio West-Brabant te verbeteren. “Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland. Daarnaast hebben ze een cruciale economische functie in land- en tuinbouw”. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen, zo ook in Nederland. “De helft van onze 358 soorten wilde bijen staan op de Rode lijst, d.w.z. dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd.

De samenwerking tussen de verschillende partijen zorgt er onder andere voor dat er kennis uitgewisseld gaat worden, maar biedt ook de mogelijkheid om grotere projecten aan te pakken. Bijenlandschap West Brabant streeft naar een kleurrijk en aantrekkelijk landschap. Dit is voor de bijen en bestuivers, maar ook voor inwoners en recreanten positief.

De Nationale Bijenstrategie is in 2017 in het leven geroepen door de minister van Landbouw. Deze strategie richt zich op alle bestuivers, in het bijzonder de wilde bijensoorten omdat deze in Nederland tot de voornaamste bestuivers horen.