Grondzaken

In 2024 worden verschillende aanleg en onderhoudswerken van leidingeigenaren verwacht op onze gronden. We zijn daarom voornemens om daar waar werkzaamheden gaan plaatsvinden gebruikersovereenkomsten uit te geven aan huidige gebruikers en/of pachters. De overige gronden zullen voor het grootste gedeelte middels pachtovereenkomsten aan onze bestaande pachters uitgeven worden. Daarnaast zijn we voornemens om nog in 2023 een gedeelte, zijnde 5.000m2, van het perceel gelegen aan de wouwbaan 135 te Roosendaal te verkopen.
Mocht u interesse hebben dan kunt zich voor 1 september melden via info@lsned.nl.