Grootschalige oefening in Rotterdamse haven 11 t/m 13 april

De Rotterdamse haven vormt vanaf 11 april aanstaande drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Politie, het Havenbedrijf Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen.