Grote Rampenoefening in West-Brabant week 5 t/m 9 september 2016

In de week van 5 tot en met 9 september organiseert Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) samen met vitale partners een grootschalige systeemoefening in een aantal gemeenten in West-Brabant. Tijdens deze oefening wordt er een fictieve, maar realistische ramp ‘nagespeeld’ inclusief alarmering via P2000. Het is een oefening ‘op papier’, waarbij de Inspectie van Veiligheid en Justitie toetst of de veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding.

Geen rook, zwaailichten en sirenes
Omdat het een systeemoefening is, is er geen vuur, rook, zwaailicht of sirene te zien of te horen. Wel zullen meerdere hulpverleningsvoertuigen zich verzamelen rond plaats incident en bij de betreffende gemeentehuizen. Over het scenario van deze oefening kunnen we in aanloop helaas niets zeggen. Dit mag namelijk bij de deelnemers vooraf niet bekend zijn. Omdat ook de opkomsttijd van de hulpverleners getoetst wordt, kunnen we ook de exacte datum en tijd van deze oefening niet voortijdig bekend maken. De belangrijkste oefendoelen in deze systeemoefening zijn de samenwerking tussen de verschillende teams, informatiemanagement (informatie uitwisseling en afstemming) en crisiscommunicatie.

Gezamenlijk oefenen
De basishulpverlening bij rampen en crises wordt gevormd door brandweer, politie, gemeenten, geneeskundige zorg en de meldkamer. Tijdens grote incidenten is het zaak dat hulpverleners en betrokken partijen elkaar goed weten te vinden en adequaat samenwerken. Door gezamenlijk te oefenen weten de hulpverleners en andere betrokken partijen in de praktijk wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is en wie/wat ze nodig hebben om de ramp snel en effectief tot een einde te brengen. De leerpunten en ook de pluspunten die uit de evaluatie van de oefeningen naar voren komen, vormen input voor de doorontwikkeling van (gemeente, regio- en grensoverschrijdende) samenwerking in rampenbestrijding.

Achtergrond en aanleiding
De veiligheidsregio heeft de plicht om, samen met de dienstonderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, oefeningen te organiseren. Onder andere om de rampenbestrijdingsplannen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te toetsen. Conform het opleidings- en oefenbeleidsplan van VRMWB vindt jaarlijks een aantal oefeningen plaats met externe bedrijven. VRMWB faciliteert, regisseert en coördineert het multidisciplinaire beoefenen van en samenwerken tijdens rampen en crises voor de 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant.