Klantendag 19 mei 2022

Eindelijk was het weer een keer zover: de klantendag. Een dag waarop we als LSNed de deelnemers in de buisleidingenstraat samenkomen om met elkaar de actualiteiten te bespreken. Door Corona zijn de vorige edities geschrapt en was het exact drie jaar geleden dat de laatste editie plaatsvond. Na veel overleg hebben we een thema gekozen. Dit betreft de aanleg van kabels en leidingen. Er zijn grote projecten gepland voor nieuwe aanleg zoals waterstof, warmte, hoogspanningskabels, CO2 en veel meer.

De deelnemers zijn ontvangen met een kopje koffie en waren er al vroeg bij. Na ontvangst is de hele groep verplaatst naar de grote vergaderzaal en heeft de dagvoorzitter Niels van Pagee de aftrap gedaan. Niels ging in op de aanleg van afgelopen periode en wat ons te wachten staat voor komende jaren. In aansluiting hierop was het woord aan Jordi Haverkamp, projectleider van LSNed en Hugo Hillen (afdelingshoofd van Heijmans). Beide heren hebben de deelnemers meegenomen in de innovatie op het gebied van opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Heijmans heeft een techniek ontwikkeld om kort nabij stalen buisleidingen te detecteren en het aantal opgravingen te minimaliseren. Daarna was het woord aan Jurgen de Maat die de afwezige Davy de Bruin verving voor een toelichting op de verlegging van de DOW leiding. De laatste sprekers waren Marijke Bremmer en Frank Seitzinger van Gasunie die ons meenamen in de ontwikkelingen van Gasunie of gebied van waterstof. Buisleidingen worden geschikt gemaakt voor transport van waterstof en nieuwe leidingen moeten bijgelegd worden.

Na de presentaties was er uitgebreid de mogelijkheid voor een netwerkborrel. Hier werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Het is de goede gewoonte dat de deelnemers niet met een lege maag vertrekken. Er was dan ook een walking diner geregeld (verzorgd door K-eet).

De directie en werknemers van LSNed kijken terug op een geslaagde middag. Vol enthousiasme is iedereen ontvangen en we zagen dat de deelnemers er zin in hadden.

We staan voor een enorme opgave de komende jaren als het gaat om nieuwe aanleg nabij bestaande ondergrondse netten.

Dit kunnen we alleen door intensief samen te werken en elkaars belangen en doelen te respecteren.

Op naar de volgende editie van de klantendag.