KLIC-WIN. De nieuwe WIBON per 1 juli 2018

De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

Wetswijziging

Met de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) wordt een verdere stap gezet in het voorkomen van graafschade. Graafschade kan er toe leiden dat belangrijke voorzieningen zoals elektriciteit en de watervoorziening uitvallen. Daarnaast kan graafschade gevaar opleveren voor de directe omgeving. De wet wijzigt feitelijk de WIBON (Wetinformatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen.

Gebruik onderstaande link om het volledige nieuwsbericht te bekijken:

Nieuwsbericht programma KLIC-WIN mbt WIBON 7-6-18