LSNed aangesloten op de KLIC-WIN Centrale voorziening.

Per 1 juli 2018 is de wet WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) van kracht geworden.

Zoals bekend is dienen alle netbeheerders op 1 juli 2019 centraal of decentraal aangesloten te zijn op KLIC-WIN.

28 februari 2019 om 10.00 uur is LSNed met succes digitaal aangesloten op de KLIC-WIN Centrale voorziening.
LSNed was overigens de eerste netbeheerder met EV (Eis Voorzorgsmaatregel) die aangesloten is.
In totaal zijn er nu 133 netbeheerders centraal en 1 decentraal aangesloten op KLIC-WIN, waaronder dus LSNed.

LSNed voldoet dus nu volledig aan de WIBON en heeft al zijn processen hierop aangepast.

Voor meer informatie over KLIC-WIN en het aansluiten hierop, zie www.klicwin.net.