LSNed in SKB doorgrond

Meer kansen en mogelijkheden voor het meervoudig ruimtegebruik in kaart te brengen, oplossingsrichtingen te genereren voor het bodemwaterbeheer en de baten en sturingsaspecten in kaart te brengen. De Showcase heeft voor ons veel opgeleverd. Lees hier het gehele artikel.pdf