Minister Harbers (Infrastructuur) bezoekt Leidingenstraat Nederland

Ondergrondse snelweg voor veilig en duurzaam transport

ROOSENDAAL (30-01-2023) – Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag een bezoek gebracht aan Leidingenstraat Nederland (LSNed), de beheerder van dé buisleidingenstraat van ons land. Door de leidingen vindt transport plaats van vloeistoffen, gassen en data. “Ondergronds transport heeft de toekomst. Daarom wilden wij aan de minister laten zien hoe veilig, snel en duurzaam transport onder de grond is.”

Algemeen directeur Ferdinand van den Oever: “Onze ondergrondse snelweg vermindert wegverkeer, is onzichtbaar en draagt bij aan een gunstig klimaat. Bovendien bieden buisleidingen een schoon, stil en veilig alternatief voor bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen.”

Toekomstbestendige buisleidingentracés

Minister Harbers hebben we bijgepraat over de noodzaak van buisleidingen, het belang van een veilige en ongestoorde ligging en tijdig beschikbare en toekomstbestendige buisleidingentracés. Van den Oever: “Wij zien een bredere rol weggelegd voor het Rijk bij de ontwikkeling en het faciliteren van de buisleidingeninfrastructuur. Er is namelijk grote vraag naar nieuwe leidingen, maar de huidige capaciteit kan een ruimtelijk knelpunt opleveren voor de energietransitie. Als kennispartner willen we niets liever dan onze opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor ondersteuning van andere overheden en andere leidingstroken die toekomstbestendig en goed voor het milieu zijn.”

Harbers: “De transportsector staat voor een grote opgave in de transitie naar een schonere en duurzamere wereld, en het vervoer van producten via buizen speelt daarin een belangrijke rol. Daarbij is het de veiligste manier om gevaarlijke stoffen te vervoeren richting Europese industriegebieden. Bij Leidingenstraat Nederland heb ik vandaag gezien hoe dit in zijn werk gaat en welke kansen deze vorm van transport nog meer biedt voor de toekomst.”

Maatschappelijk belang
Klanten van LSNed zijn de petrochemische industrie (63 procent), overheden (5 procent), nutsbedrijven (3 procent) en de telecom- en internetsector (29 procent). Bij veel nieuwe duurzame initiatieven en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van warmte, waterstof en elektriciteit, biedt ondergrondse infrastructuur kansen en oplossingen. Ondergronds transport is dus van groot en groeiend maatschappelijk belang. “Het wordt in de toekomst een nog belangrijkere vervoerstak”, gelooft Van den Oever.

Over Leidingenstraat Nederland

LSNed beheert en onderhoudt de buisleidingenstraat. De stichting is verantwoordelijk voor de veilige en ongestoorde ligging van leidingen in het tracé. De ondergrondse snelweg met pijpleidingen ligt tussen de industriegebieden van Rotterdam en Antwerpen, met aftakkingen naar Moerdijk en Vlissingen. De straat is 100 meter breed en zo’n 80 kilometer lang. Door de buizen gaat onder meer aardgas, waterstof en ruwe olie. Ruim een derde van de jaarlijkse import vanuit Rotterdam loopt via dit tracé. De verbinding bestaat al bijna 40 jaar. De straat werd met steun van het Rijk gerealiseerd om de industrie richting West-Brabant en Zeeland te spreiden en vanwege de ontwikkeling van de industrie rond Moerdijk.

Minister Mark Harbers, gedeputeerde Anne-Marie Spierings en Algemeen directeur LSNed Ferdinand van den Oever.