Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 23 en 30 september 2019

Air Liquide gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op haar 02 leiding ter hoogte van de Westdijk (grondgebied Hoeksche Waard), startend op 23 september 2019.

Deze werkzaamheden kunnen op 23 september 2019 gedurende de dag geluidshinder veroorzaken. Deze geluidshinder zal in de loop van de namiddag afnemen. Op 30 september 2019 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.

Mochten er door onvoorziene omstandigheden belangrijke wijzigingen plaatsvinden dan wordt LSNed op de hoogte gesteld en zal dit op onze website worden vermeld.

De volgende instanties zijn door Air Liquide geïnformeerd:
Brandweer Veiligheidsregio ZHZ en het Gemeentebestuur Hoeksche Waard.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de firma Air Liquide 0032(0)24317465