Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 9/10/11 oktober 2019

Air Liquide gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op haar O2/N2 leiding ter hoogte van de Fianestraat (grondgebied Bergen op Zoom) startend op 9 oktober 2019.

Deze werkzaamheden kunnen op 9 oktober 2019 gedurende de dag geluidshinder veroorzaken. Deze geluidshinder zal in de loop van de namiddag afnemen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden uiterlijk 11 oktober 2019 zullen zijn afgerond.

Mochten er door onvoorziene omstandigheden belangrijke wijzigingen plaatsvinden dan wordt LSNed op de hoogte gesteld en zal dit op onze website worden vermeld.

De volgende instanties zijn door Air Liquide geïnformeerd:
Brandweer Bergen Op Zoom en het Gemeentebestuur Bergen op Zoom.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de firma Air Liquide 0032(0)24317465