Start project Brabant Water

De firma Van Gelder Kabel -, Leiding- en Montagewerken B.V. is eind november 2016 gestart met de realisatie van de PVC ø 630 mm drinkwaterleiding tussen Roosendaal en Wouw. Een deel van deze nieuwe drinkwater leiding, welke in opdracht van Brabant Water wordt aangelegd, komt in de Buisleidingenstraat te liggen.

Voor de aanleg van de drinkwaterleiding binnen de buisleidingenstraat is vandaag 11 januari 2017 begonnen met het afzetten van de teelaarde en vooruitlopend op de daadwerkelijke aanleg van de drinkwaterleiding wordt nog een detectie onderzoek uitgevoerd naar mogelijke ‘Niet Gesprongen Explosieven’ uit de Tweede Wereldoorlog.

De verwachting is dat de aanleg binnen de Buisleidingenstraat tussen de Plantagebaan en de Akkerstraat te Wouw in maart 2017 zal zijn afgerond waarna het cultuurtechnisch herstel van de werkstrook in april 2017 zal zijn afgerond.