Video impressie aanleg 30 kV kabel

Ten noorden van het Hollandsch Diep is in de tweede helft van 2018 door Windpark Hogezandse Polder een windpark gerealiseerd bestaande uit 9 windmolens van ieder 4 MW. De elektriciteit die door het windpark wordt geproduceerd wordt afgenomen door Eneco, maar dient eerst vanaf het windmolenpark naar het openbare hoogspanningsnet te worden gebracht. Hiervoor zijn 30kV kabels aangelegd tussen het windmolenpark en het TenneT 150kV hoogspanningsstation Moerdijk via de buisleidingenstraat. Een deel van de nieuwe kabels ligt in de 1.800 meter lange leidingentunnel Hollandsch Diep van LSNed.

Via deze link krijgt u een impressie van de aanleg van de verbinding in de buisleidingenstraat.