Wisselstroom beïnvloeding

Op dit moment worden voorzieningen aangebracht in de buisleidingenstraat om buisleidingen te beschermen tegen te hoge wisselstroom beïnvloeding. Als eerste zijn de oude voorzieningen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw vervangen door een nieuw modern type wisselstroomdrainage apparaat.
Op onderstaande fotos is de oude installatie te zien, de spanning op de buisleidingen zonder voorzieningen en het nieuwe type wisselstroomdrainage apparaat.