Bepaling bodemweerstanden in de buisleidingenstraat

Vanwege de wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de buisleidingenstraat is er een klein risico dat ter plaatse van een coating beschadiging corrosie van een buisleiding ontstaat die door kathodische bescherming niet wordt voorkomen. Om de risico gebieden waar dit in combinatie met mogelijk aanwezige corrosieve grondsoorten beter in kaart te kunnen brengen laat LSNed op dit moment onderzoek verrichten naar de corrosieve eigenschappen en de elektrische geleidendheid van de bodem.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door om de 100 meter in de buisleidingenstraat diverse grondmonsters te nemen op verschillende dieptes met een grondboor en/of een zuigerboor.
De verkregen grondmonsters worden in glazen potjes gedaan. De inhoud hiervan wordt in een laboratorium nader onderzocht (pH waarde en elektrische geleidendheid grondmonster).


Aanleg NAM olietransportleiding

NAM is tussen het olieveld aan de Waalhaven te Rotterdam en Shell Pernis een nieuwe 4 inch (ø 114,3 mm / DN 100) ruwe olietransportleiding aan het aanleggen welke tussen de Groene Kruisweg en de Hendrik Troostbaan in de Buisleidingenstraat wordt aangelegd. Ondertussen is de gehele werkstrook afgerasterd en de teelaarde afgezet. Ook de rijbaan voor het werkverkeer is aangebracht. Behalve het lassen van de leidingen is men ook begonnen met de moeilijke punten in het tracé, de zogenaamde special points. Eén van de special points waar gewerkt wordt is een kruising waarbij bestaande buisleidingen onderlangs gekruist gaan worden door de nieuwe leiding. Om deze kruising te kunnen realiseren heeft aannemer Hak Leidingbouw ervoor gekozen om de grond tussen en onder de bestaande leidingen te ‘ontgraven’ met een zuigwagen. Deze zuigt de door grondwerkers met een schop losgemaakte grond weg, waardoor het risico op beschadiging van een bestaande leiding minimaal is.

 


Calamiteitenoefening op de leidingenstraat

Vorige week heeft LSNed met Air Liquide en de gemeente Halderberge een calamiteitenoefening georganiseerd. De oefening kende een tweetal scenario's welke werden gesimuleerd vanaf de leidingenstraat nabij Roosendaalsebaan in Oud Gastel.
De oefening werd kenbaar gemaakt onder de naam 'oefening breuklijn'. Vanuit de diverse deelnemers zijn verschillende oefendoelen vooraf uitgewerkt zoals, opschalen, afstemmen met netwerkpartners en communicatie.
Na een eerste gezamenlijke evaluatie kunnen we als deelnemers terugkijken op een nuttige en leerzame oefening.

Wij willen dan ook de deelnemers, Gemeente Halderberge, Air Liquide en Triimension bedanken voor hun deelname en inzet.


Wisselstroom beïnvloeding

Op dit moment worden voorzieningen aangebracht in de buisleidingenstraat om buisleidingen te beschermen tegen te hoge wisselstroom beïnvloeding. Als eerste zijn de oude voorzieningen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw vervangen door een nieuw modern type wisselstroomdrainage apparaat.
Op onderstaande fotos is de oude installatie te zien, de spanning op de buisleidingen zonder voorzieningen en het nieuwe type wisselstroomdrainage apparaat.