Mooi cadeau

10 februari 2015 heeft het personeel van Leidingenstraat Nederland een berkenboom geschonken aan het management van het bedrijf.
Er is gekozen voor dit cadeau omdat het een mooi, blijvend en duurzaam geschenk is, welke een passende symboliek vertegenwoordigd.
Symbolisch gezien staat een berkenboom voor “een nieuwe start waarbij vernieuwing, potentie tot verandering en het openstaan voor andere richtingen en doelen voorop staat.” Omdat per 1 januari 2015 LSNed officieel losgekoppeld is van Rijkswaterstaat, heeft het personeel gemeend dat deze betekenis uitstekend past bij het bedrijfsprofiel van LSNed.
Er is gekozen voor een meerstammige variant, niet alleen omdat dit mooier oogt in de kantoortuin, maar juist ook omdat dit symbolisch weergeeft dat LSNed haar blik verruimt en openstaat voor verbreding en verdieping van het werkpakket.

 


Calamiteitenoefening op de leidingenstraat

Vorige week heeft LSNed met Air Liquide en de gemeente Halderberge een calamiteitenoefening georganiseerd. De oefening kende een tweetal scenario's welke werden gesimuleerd vanaf de leidingenstraat nabij Roosendaalsebaan in Oud Gastel.
De oefening werd kenbaar gemaakt onder de naam 'oefening breuklijn'. Vanuit de diverse deelnemers zijn verschillende oefendoelen vooraf uitgewerkt zoals, opschalen, afstemmen met netwerkpartners en communicatie.
Na een eerste gezamenlijke evaluatie kunnen we als deelnemers terugkijken op een nuttige en leerzame oefening.

Wij willen dan ook de deelnemers, Gemeente Halderberge, Air Liquide en Triimension bedanken voor hun deelname en inzet.