Onthulling ing. P.F. v.d. Broekweg

De eerste directeur van de Buisleidingenstraat ing. P.F. v.d. Broek is enige tijd geleden overleden. Om hem te gedenken hebben wij een inspectieweg naar hem vernoemd. Afgelopen vrijdag heeft zijn zoon dit straatnaambord samen met onze huidige directeur Peter Donk onthuld.

Van de Broek was, toen hij gevraagd werd om zich te gaan bezighouden met de realisatie van de buisleidingenstraat, dienstkringhoofd bij Rijkswaterstaat met vele jaren ervaring. Hij werkte al jaren in het westen van Brabant was dus goed bekend in de regio. Het realiseren en beheren van de buisleidingenstraat werd zijn levenswerk. Hij heeft zijn ziel en zaligheid gelegd in het letterlijk op de kaart zetten van de buisleidingenstraat.

Door de wijze waarop hij zijn ambtelijke top adviseerde en leiding gaf aan zijn medewerkers kwam de buisleidingenstraat vrijwel zonder grote problemen tot stand. Door zijn grote kennis en gedrevenheid heeft hij zijn opdracht en doel bereikt: het realiseren en beheren van een ondergrondse transportweg voor vloeistoffen en gassen tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen.


Nieuwsbericht BN De Stem "Wannneer is de Buisleidingenstraat vol"?"

Wanneer is de Buisleidingenstraat vol?

LONGREAD | Een wijdverbreid misverstand: de Buisleidingenstraat is een betonnen bak van Rotterdam naar Antwerpen, die vol ligt met dikke en dunne kabels en leidingen. Nee, het is geen betonnen bak. Op de meeste stukken liggen de leidingen gewoon naast elkaar onder de grond.

Het gehele nieuwsbericht lezen? Klik HIER


3.000 dagen buisleidingincident vrij!

Graafwerkzaamheden zijn niet zonder risico, zeker als dat gebeurt in de buisleidingenstraat die vol ligt met kabels en leidingen.
Wij zijn dagelijks bezig met risico reducerende maatregelen om graafschades te voorkomen. Het is inmiddels ruim 3.000 dagen geleden dat een buisleidingincident met grote omvang heeft plaatsgevonden.
Met het oog op nieuwe aanleg van kabels en leidingen, diverse onderhoudsopgaven en overige werken willen wij met alle betrokken partijen voorkomen dat graafschade optreedt.
Veiligheid voor u en de omgeving staat immers bij ons centraal.


KLIC-WIN. De nieuwe WIBON per 1 juli 2018

De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

Wetswijziging

Met de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) wordt een verdere stap gezet in het voorkomen van graafschade. Graafschade kan er toe leiden dat belangrijke voorzieningen zoals elektriciteit en de watervoorziening uitvallen. Daarnaast kan graafschade gevaar opleveren voor de directe omgeving. De wet wijzigt feitelijk de WIBON (Wetinformatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen.

Gebruik onderstaande link om het volledige nieuwsbericht te bekijken:

Nieuwsbericht programma KLIC-WIN mbt WIBON 7-6-18

 

 


Wijzigingen KLIC-WIN

Het programma KLIC-WIN houdt zich bezig met kwaliteitsverbetering van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC-systeem met INSPIRE-functionaliteit.
In deze animatiefilm krijgt u op heldere en eenvoudige manier uitleg over de gevolgen van KLIC-WIN.


Buisleidingentransport onvoldoende benut

In Chemiemagazine nr. 02, februari 2016 is het volgende artikel geplaatst : Buisleidingentransport onvoldoende benut. Er kan nog meer bij op de ondergrondse snelweg.


Omroep Brabant Onder+Ons

Omroep Brabant heeft aandacht geschonken aan transport. Onlangs hebben zij dit leuke filmpje, gemaakt door de Provincie, over ondergronds transport uitgezonden.


Rotterdam van Onderen

Rotterdam staat bekend om zijn prachtige skyline en zijn bijzondere gebouwen. Maar ook onder de grond is Rotterdam een wereld op zich. In de documentaireserie Rotterdam van Onderen gaat men op zoek naar de verhalen, verscholen in de ruimtes onder de Rotterdamse skyline. De Buisleidingenstraat maakt ook onderdeel uit van deze bijzondere wereld en is daarom opgenomen in dit boeiende filmproject.


Mooi cadeau

10 februari 2015 heeft het personeel van Leidingenstraat Nederland een berkenboom geschonken aan het management van het bedrijf.
Er is gekozen voor dit cadeau omdat het een mooi, blijvend en duurzaam geschenk is, welke een passende symboliek vertegenwoordigd.
Symbolisch gezien staat een berkenboom voor “een nieuwe start waarbij vernieuwing, potentie tot verandering en het openstaan voor andere richtingen en doelen voorop staat.” Omdat per 1 januari 2015 LSNed officieel losgekoppeld is van Rijkswaterstaat, heeft het personeel gemeend dat deze betekenis uitstekend past bij het bedrijfsprofiel van LSNed.
Er is gekozen voor een meerstammige variant, niet alleen omdat dit mooier oogt in de kantoortuin, maar juist ook omdat dit symbolisch weergeeft dat LSNed haar blik verruimt en openstaat voor verbreding en verdieping van het werkpakket.

 


Calamiteitenoefening op de leidingenstraat

Vorige week heeft LSNed met Air Liquide en de gemeente Halderberge een calamiteitenoefening georganiseerd. De oefening kende een tweetal scenario's welke werden gesimuleerd vanaf de leidingenstraat nabij Roosendaalsebaan in Oud Gastel.
De oefening werd kenbaar gemaakt onder de naam 'oefening breuklijn'. Vanuit de diverse deelnemers zijn verschillende oefendoelen vooraf uitgewerkt zoals, opschalen, afstemmen met netwerkpartners en communicatie.
Na een eerste gezamenlijke evaluatie kunnen we als deelnemers terugkijken op een nuttige en leerzame oefening.

Wij willen dan ook de deelnemers, Gemeente Halderberge, Air Liquide en Triimension bedanken voor hun deelname en inzet.