Grondzaken

In 2024 worden verschillende aanleg en onderhoudswerken van leidingeigenaren verwacht op onze gronden. We zijn daarom voornemens om daar waar…

Read More

De leidingenstraat als bijenlandschap

Sinds kort is LSNed aangesloten bij het groenoverleg Bijenlandschap Brabantse Wal. Dit is een werkgroep bestaande uit zo’n 30 partijen (o.a. Brabants…

Read More

Begrazen leidingenstraat schaapskudde vanaf 25 september 2017

In opdracht van Blom Hoveniers zal Geleijns begrazingsbeheer vanaf maandag 25 september 2017 de leidingstraat van LSNED gaan begrazen met een…

Read More

LSNed in SKB doorgrond

Meer kansen en mogelijkheden voor het meervoudig ruimtegebruik in kaart te brengen, oplossingsrichtingen te genereren voor het bodemwaterbeheer en de…

Read More