Nieuwe website is online!

Met trots lanceren wij onze compleet nieuwe website waaraan in de afgelopen tijd hard aan gewerkt is. Wij zijn er trots op!

Wij hopen dat de website een goed beeld geeft van wat wij doen en wie wij zijn.

Natuurlijk vernemen we graag wat u ervan vindt. U kunt ons mailen: info@lsned.nl;

 


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 9/10/11 oktober 2019

Air Liquide gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op haar O2/N2 leiding ter hoogte van de Fianestraat (grondgebied Bergen op Zoom) startend op 9 oktober 2019.

Deze werkzaamheden kunnen op 9 oktober 2019 gedurende de dag geluidshinder veroorzaken. Deze geluidshinder zal in de loop van de namiddag afnemen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden uiterlijk 11 oktober 2019 zullen zijn afgerond.

Mochten er door onvoorziene omstandigheden belangrijke wijzigingen plaatsvinden dan wordt LSNed op de hoogte gesteld en zal dit op onze website worden vermeld.

De volgende instanties zijn door Air Liquide geïnformeerd:
Brandweer Bergen Op Zoom en het Gemeentebestuur Bergen op Zoom.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de firma Air Liquide 0032(0)24317465


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 23 en 30 september 2019

Air Liquide gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op haar 02 leiding ter hoogte van de Westdijk (grondgebied Hoeksche Waard), startend op 23 september 2019.

Deze werkzaamheden kunnen op 23 september 2019 gedurende de dag geluidshinder veroorzaken. Deze geluidshinder zal in de loop van de namiddag afnemen. Op 30 september 2019 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.

Mochten er door onvoorziene omstandigheden belangrijke wijzigingen plaatsvinden dan wordt LSNed op de hoogte gesteld en zal dit op onze website worden vermeld.

De volgende instanties zijn door Air Liquide geïnformeerd:
Brandweer Veiligheidsregio ZHZ en het Gemeentebestuur Hoeksche Waard.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de firma Air Liquide 0032(0)24317465


Calamiteitenoefening

De brandweer en LSNed zullen vanavond een oefening houden bij de Tunnel Mark en Dintel, Sint Antoinedijk te Oud Gastel. Op deze manier willen wij in de praktijk bekijken hoe te handelen in geval van een calamiteit.


Verlenging ISO certificeringen

LSNed hecht waarde aan kwaliteit van haar diensten en wil haar bijdrage leveren aan het milieu. Hiervoor maken wij gebruik van de kwaliteits- en milieumanagementsystemen ISO 9001 en 14001.

Vorige maand hebben we opnieuw een audit doorlopen en we zijn blij te kunnen zeggen dat de certificaten zijn verlengd.


Wateroverlast nabij Stationsstraat te Rhoon opgelost

De wateroverlast veroorzaakt door grondwateroverspanning in de ondergrond (in de volksmond bekend als een zgn."wel") is deze week opgelost.


Wateroverlast nabij Stationsstraat te Rhoon

Nav diverse meldingen over wateroverlast nabij de Stationsstraat te Rhoon, kunnen wij u melden dat dit géén leidinglekkage betreft.
De wateroverlast lijkt te worden veroorzaakt door grondwateroverspanning in de ondergrond (in de volksmond bekend als een zg. “wel”)
Leidingenstraat Nederland zal spoedig zorgen voor een passende oplossing van dit probleem.
(Zie de foto voor de locatie)


Klantendag 2019

Donderdag 23 mei stond in teken van onze klanten. De jaarlijkse bijeenkomst werd goed bezocht. LSNed heeft meer laten zien over haar KLIC proces. Waterschap Brabantse Delta heeft een presentatie gegeven over de voorgenomen werkzaamheden aan haar afvalwater persleiding. TenneT heeft inzicht gegeven over het proces van aanleg van de 380 KV ZW en de wijze waarop zij dit met leidingeigenaren willen afstemmen.
Tenslotte heeft LSNed de uitkomsten terug gemeld van de onlangs gehouden Klanttevredenheidsenquête.
Met trots kon daarbij worden aangegeven dat de klanten de diensten van LSNed met een cijfer 8 waarderen.

De dag werd gezellig afgesloten met een hapje en drankje met tijd om onderling te netwerken.

We kijken terug op een prettige dag en kijken vooruit naar een nieuw jaar in een prettige samenwerking.


Video impressie aanleg 30 kV kabel

Ten noorden van het Hollandsch Diep is in de tweede helft van 2018 door Windpark Hogezandse Polder een windpark gerealiseerd bestaande uit 9 windmolens van ieder 4 MW. De elektriciteit die door het windpark wordt geproduceerd wordt afgenomen door Eneco, maar dient eerst vanaf het windmolenpark naar het openbare hoogspanningsnet te worden gebracht. Hiervoor zijn 30kV kabels aangelegd tussen het windmolenpark en het TenneT 150kV hoogspanningsstation Moerdijk via de buisleidingenstraat. Een deel van de nieuwe kabels ligt in de 1.800 meter lange leidingentunnel Hollandsch Diep van LSNed.

Via deze link krijgt u een impressie van de aanleg van de verbinding in de buisleidingenstraat.


Bezoek Staatssecretaris Keijzer 11 maart 2019

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op de buisleidingen bij het kantoor van LSNed de symbolische aftrap gegeven voor aanleg van glasvezel in het Roosendaalse Buitengebied. Deze gaat aangelegd worden door Buiten Gewoon snel uit Heerle en Glasvezel Buitenaf.

Zie ook het bericht in BNdeStem