Informatieve film "Ruimte voor bijen"

In 2019 is LSNed benaderd met de vraag of wij vanuit de Brabantse bijensamenwerking mee willen werken aan een informatieve film m.b.t. de bijen. Samen met Blom Onderhoud hebben wij een en ander verteld over ons beheer en onderhoud en dit maakt onderdeel uit van deze informatieve film over het grotere geheel van de bijen.  KLIK HIER voor deze film (bron: John Vegt)


Maatregelen i.v.m. hoogspanningsbeïnvloeding op stalen buisleidingen

Wisselstroombeïnvloeding op de stalen buisleidingen in de Buisleidingenstraat wordt veroorzaakt door boven- en ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Indien deze beïnvloeding te groot is er een klein risico dat ter plaatse van een coating beschadiging corrosie van een buisleiding ontstaat die door kathodische bescherming niet wordt voorkomen. Verder is er dan ook een risico op ontoelaatbare aanraakspanningen voor personeel wat aan een stalen buisleiding moet werken.

Om deze risico’s zo klein mogelijk te maken heeft LSNed op verzoek van TenneT en de buisleidingexploitanten de afgelopen jaren de nodige wisselstroom drainages geplaatst. Een wisselstroom drainage is een apparaat wat ervoor zorgt dat wisselstromen via een aarding worden afgevoerd terwijl de kathodische bescherming van een buisleiding blijft functioneren.

Nadat alle benodigde wisselstroom drainages waren geplaatst is er door LSNed afstand bewaking (remote control) geïnstalleerd op kritische punten zodat op afstand gecontroleerd kan worden wat de corrosie- en kathodische beschermingsstatus is. Dit wordt gedaan via een website welke communiceert met een remote monitoringsunit welke in het veld is geplaatst. Een remote monitoringsunits in de Buisleidingenstraat is aangesloten op de buisleiding, een corrosie meetcoupon en referentie elektrode welke diep in de grond is aangebracht. Tenslotte levert een zonnepaneel de benodigde energie voor de monitoringsinstallatie.

Via de link krijgt u een indruk van de werkzaamheden van de afgelopen jaren. KLIK HIER


Onderhoudswerkzaamheden Air Liquide 28-9-2020 t/m 2-10-2020

Air Liquide voert op 28-09-20 t/m 02-10-20 onderhoudswerkzaamheden uit aan haar O2 leiding. (projectnr. LSNed 20.066)
Air Liquide informeert de volgende instanties;
• Gemeentes Strijen, Cromstrijen, Moerdijk,
• De veiligheidsregio’s Midden West Brabant en Zuid-Holland zuid,
• Shell, LSNed en de brandweer.
• Tevens wordt, indien van toepassing, een informatiebrief bezorgd aan bewoners die <100m vanaf de sectieposten wonen.

Op onderstaande locaties te Strijen en Moerdijk (2x) kan op 28-09-2020 sprake zijn van enige geluidsoverlast.


Inspectie watertransportleiding op 1 en 2 september 2020 (tracé Zevenbergen-Standdaarbuiten)

Op 1 en 2 september wordt op een tracé van globaal 10km (Zevenbergen-Standdaarbuiten) een watertransportleiding van Evides inwendig geïnspecteerd (Project 20.025).
De inspectie wordt uitgevoerd met een zgn. Nautilus-bal die op meerdere locaties middels detectoren vanaf het maaiveld wordt gevolgd.
Tijdens deze werkzaamheden wordt geen overlast verwacht voor leidingbeheerders, pachters en / of omwonenden van de Buisleidingenstraat.

Contactpersoon namens Evides voor deze werkzaamheden dhr. E. Nieuwdorp 06-22082432
Contactpersoon namens LSNed voor deze werkzaamheden dhr. C. Deijnen 06-53301840.


Grootschalige opslag van duurzaam geproduceerde waterstof in de leidingenstraat

Samen met Lievense WSP hebben wij nagedacht over de mogelijkheden om groene waterstof in onze regio meer te promoten.

Daarbij is het plan ontstaan om met een aantal pijpleidingen in de Leidingenstraat voorraden te kunnen bufferen en gebruikers makkelijk toegang te kunnen geven tot deze energiebron van de toekomst.

In onderstaande link is meer te lezen over dit vernuftige plan.

KLIK HIER


Zonnepanelen kantoorpand LSNed

LSNed werkt mee aan een beter klimaat. Ons kantoor was reeds uitgerust met een prachtig sedumdak, maar nu ook met zonnepanelen. De benodigde energie voor ons kantoor kan zo volledig geleverd worden door deze zonnepanelen.

Eind 2018 is er gestart met het project en is er subsidie aangevraagd voor het installeren van zonnepanelen met een totaal van 80 kWp nominaal elektrisch vermogen. De combinatie van een groen dak en zonnepanelen is positief voor de energie opbrengst en ziet er mooi uit.
Laatste kwartaal 2019 zijn de panelen aangebracht en vanaf februari 2020 is het systeem operationeel.


Drainageherstel gemeente Moerdijk

Om vernatting van de buisleidingenstraat op verschillende locaties tegen te gaan laat LSNed gefaseerd drainageherstel uitvoeren. Het huidige systeem is op deze plekken inmiddels 40 tot 50 jaar oud en functioneert daarom niet goed meer. Door de uitgevoerde maatregelen is de afvoer van overtollig regenwater gegarandeerd voor de komende jaren. In de periode van maart tot medio mei is projectplan Fase 1 uitgevoerd, het tracé Hollands Diep Zuid tot aan de Nieuwendijk te Klundert.

LSNed heeft zelf het concept drainageplan opgesteld, met daarin de ligging aangegeven waar het nieuwe samengestelde systeem (zuigdrains en hoofd-/verzameldrains) aangebracht moet worden. Bij de engineering werd onder andere rekening gehouden met de gronddekking van het systeem, het waterpeil, de dekking boven buisleidingen en de hoogteverschillen in het maaiveld. Om er zeker van te zijn dat de aanleg in de nabijheid van de buisleidingen mogelijk was werden deze vooraf geverifieerd met behulp van proefsleuven. Met deze gegevens is het definitieve drainageplan gemaakt.

De aanleg van de verzameldrains (160mm PVC) is uitgevoerd met een hydraulische graafmachine met graafbak zonder tanden. Op de plekken waar de zuigdrains (60 of 80mm PP-450) aangesloten werden zijn doorspuit/controleputten geplaatst. Het aanbrengen van de zuigdrains is uitgevoerd met een kettingfreesmachine, uitgerust met side-shift zodat niet boven kabels en leidingen hoeft te worden gereden. Vanwege het relatief hoge risico heeft LSNed hierop 100% toezicht gehouden. Er zijn geen incidenten opgetreden.

De werkzaamheden zijn inmiddels naar alle tevredenheid uitgevoerd door Barth Drainage en P. de Visser.

http://www.barthdrainage.nl/

https://pdevisser.nl/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jordi Haverkamp

j.haverkamp@lsned.nl

 


Klantendag 2020

Met veel plezier organiseert LSNed jaarlijks een klantendag. Tijdens deze dag hebben wij extra aandacht voor onze klanten en nemen we iedereen mee door de ontwikkelingen op en rondom de leidingenstraat. Deze dag organiseren wij veelal in het voorjaar echter gezien de COVID-19 maatregelen vinden wij het niet passend deze bijeenkomst te organiseren. Waar nodig zullen wij onze klanten op andere wijze op de hoogte brengen.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@lsned.nl


Berichtgeving maatregelen LSNed inzake Coronavirus

We leven op dit moment in een bijzondere tijd. Het Coronavirus raakt ons allemaal.

 

De werkzaamheden van LSNed gaan vooralsnog gewoon door, waarbij de gezondheid voorop staat.

Dat doen wij door op gepaste afstand te blijven maar wij blijven benaderbaar en betrokken.

Onze online infrastructuur maakt dit alles mogelijk. Afspraken met klanten, opdrachtnemers en overige stakeholders doen we zoveel mogelijk telefonisch en digitaal.

Dit is een uitdaging temeer omdat onze medewerkers ook schoolgaande kinderen hebben die nu thuis zijn.

Wij benadrukken dat we er alles aan doen om onder deze bijzondere omstandigheden ‘gewoon’ ons werk te blijven doen.

 

Het kantoor is komende tijd, tot nadere berichtgeving, gesloten.

Het aanwezige personeel op kantoor werkt apart en is meters van elkaar verwijderd.

 

De richtlijnen vanuit de overheid houden wij nauwlettend in gaten.

Wij vertrouwen op uw begrip in het licht van een ieders gezondheid.

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ons kantoor, 088 1650100 of info@lsned.nl

U kunt ook altijd bellen of mailen naar uw contactpersoon binnen onze organisatie.

 

Namens alle medewerkers van LSNed.